Gemeente Culemborg

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Brochure landschap en biodiversiteit
  Voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe ontwikkelen we een publiekssbrochure landschap en biodiversiteit. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen.
 2. Dijken in het groen
  Het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ wil het groene karakter langs het dijktracé Hagestein – Opheusden versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter. Het beplantingsproject biedt de mogelijkheid voor aanplant van zowel grotere landschappelijke terreinen als woonerven. Dijken in het Groen is een samenwerkingsproject van de gemeenten in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren. Kijk hier voor meer informatie.
 3. Biodiversiteitsproject BIJ BEWUST BETUWE
  In  2017 startte de campagne BIJ BEWUST BETUWE gestart. Het doel is mensen meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van de bij. Een groot symposium werd afgesloten met ondertekening van de Bij Bewust Betuwe intentie-verklaring door de zeven gemeenten van de West-Betuwe, het Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland en SLG. Bekijk het filmpje van het symposium. BIJ BEWUST BETUWE is een initiatief van de imkerverenigingen Eck en Wiel e.o. en West Betuwe, ondersteund door SLG en Rabobank West Betuwe.

Wordt verwacht

 1. Biodiversiteitsproject
  Binnenkort start een biodiversiteitsproject dat gericht is op de dijkzone. Geïnteresseerde particuliere grondeigenaren krijgen advies op maat over hoe zij de biodiversiteit op hun terrein kunnen vergroten. Vanuit het project wordt – in overleg met de eigenaar- en biodiversiteitsplan opgesteld met speciale aandacht voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Met korting is plantmateriaal en zaaigoed te bestellen. Hou de lokale dag- en weekbladen of deze website in de gaten voor de aankondiging.

————————————————————————————————————————————————————————

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Culemborg

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Klompenpadwerkgroep Goilberdingerpad
Klompenpadwerkgroep Kuilenburgerpad
Natuur- en Vogelwacht Culemborg
Stichting Liniewacht
Stichting Terra Bella
Weidevogelwerkgroep Tieler- en Culemborgerwaard – afdeling Lingewaal

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Goilberdingerpad
Kuilenburgerpad

Kijk ook eens op: