Gemeente Buren

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Biodiversiteitsproject
  Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van tuin- en erfeigenaren gebruiken. Hoe kunnen particuliere grondeigenaren rekening houden met allerlei diersoorten? Vanuit dit project wordt – in overleg met de eigenaar- en biodiversiteitsplan opgesteld met speciale aandacht voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Met korting is plantmateriaal en zaaigoed te bestellen. Kijk hier voor meer informatie.
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
 2. Levend Landschap Kerk Avezaath
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Houd de lokale media of deze website in de gaten voor actuele informatie.
 3. Levend Landschap Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij
  Zie hierboven voor de werkwijze. Eind 2015 is er gestart met het Levend Landschap proces in Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij.
 4. Levend Landschap Lienden, Lingemeer en Ommeren
  Zie hierboven voor de werkwijze. Dit Levend Landschap proces loopt in het voorjaar van 2016 af.
 5. Beplantingsproject Lienden, Lingemeer en Ommeren
  Samen met de werkgroep Levend Landschap Lienden, Lingemeer en Ommeren willen we inwoners van het buitengebied graag informeren over de mogelijkheden om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als singels, houtwallen, boomgaardjes en poelen worden aangelegd. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap rondom Lienden, Lingemeer en Ommeren maar ook flora en fauna profiteren hier volop van.

Wordt verwacht

 1. Beplantingsproject Levend Landschap Buren
  Zie boven voor de werkwijze van een beplantingsproject. Naar verwachting wordt er in het najaar van 2017 gestart met de uitvoering. Hou de lokale dag- en weekbladen in de gaten voor de aankondiging.
 2. Uitbreiding Klompenpadennetwerk
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. Het Klompenpadennetwerk in de gemeente Buren zal de komende jaren worden uitgebreid met nieuwe Klompenpaden.
 3. Cursus onderhoud rabatten Beusichem
  In Beusichem wordt een cursus onderhoud rabatten gegeven, met als doel een nieuwe beheergroep op te richten. Rabatten zijn cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen. Het zijn langwerpige ophogingen die liggen tussen greppels. De grond uit de greppels is gebruikt om de rabatten aan te leggen. Na deze cursus kunnen de vrijwilligers van de beheergroep een hersteld griend bestaande uit rabatten in Beusichem duurzaam onderhouden.

Afgerond

 1. Dijken in het groen
  Met het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ is het groene karakter langs het dijktracé Hagestein – Opheusden versterkt. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen heeft het eigentijdse landschap een nog mooier en oorspronkelijk karakter gekregen. Dijken in het Groen is een samenwerkingsproject van de gemeenten in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren.
 2. Brochure landschap en biodiversiteit
  Voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe ontwikkelden we een publiekssbrochure landschap en biodiversiteit. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Bekijk de Landschapsbrochure Buren, Culemborg en Neder-Betuwe.
 3. Cursus weidevogels tellen
  SLG organiseerde de korte cursus ‘Weidevogels tellen in de Betuwe’ voor nieuwe vrijwilligers uit de Betuwe. De tweedaagse cursus bestond uit een theorie- en een praktijkgedeelte om nieuwe vrijwilligers op te leiden. SLG organiseerde deze cursus ook in Oldebroek en Nijkerk.
 4. Biodiversiteitsproject BIJ BEWUST BETUWE
  In  2017 startte de campagne BIJ BEWUST BETUWE. Het doel is mensen meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van de bij. Een groot symposium werd afgesloten met ondertekening van de Bij Bewust Betuwe intentie-verklaring door de zeven gemeenten van de West-Betuwe, het Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland en SLG. Bekijk het filmpje van het symposium. BIJ BEWUST BETUWE is een initiatief van de imkerverenigingen Eck en Wiel e.o. en West Betuwe, ondersteund door SLG en Rabobank West Betuwe.
 5. Levend Landschap Buren
  Zie hierboven voor de werkwijze. Dit Levend Landschapsproces is eind 2015 afgerond.
 6. Soorten van het rivierengebied
  Binnen Levend Landschap Buren is een inspirerende brochure ontwikkeld. Hierin is aandacht voor ecologie en karakteristieke vogel- en diersoorten die in het rivierengebied voor komen en hoe u uw erf of tuin aantrekkelijk voor hen kunt maken.  Bekijk de brochure Van blauwe cichorei tot oranjetipje
 7. Werkgroep/aanplant Dorpsgaard Beusichem
  Lees meer….

————————————————————————————————————————————————————————

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Buren

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Milieuwerkgroep Buren
Hoogstambrigade De Toeren
Klompenpadwerkgroep Batouwepad
Klompenpadwerkgroep Engelroderpad
Klompenpadwerkgroep Errekomsepad
Klompenwerkgroep Teisterbantpad
Landgoedwerkgroep Thedinghsweert
Weidevogelwerkgroep Lienden-Ochten-Ommeren-Maurik

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Batouwepad
Engelroderpad
Errekomsepad

Teisterbantpad

Kijk ook eens op: