Gemeente Brummen

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Beplantingsproject Cortenoever
  In Cortenoever staat een beplantingsproject op de agenda. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Houd de lokale media of onze website in de gaten voor actuele informatie.
 2. Oprichting Hoogstambrigade Brummen
  In de gemeente Brummen is een hoogstambrigade in oprichting.  De  vrijwilligers worden door ons opgeleid om in de toekomst hoogstamboomgaarden deskundig te onderhouden. Kijk hier voor meer informatie.
 3. Beplantingsproject wijk Elzenbos
  In de wijk Elzenbos in Brummen staat een beplantingsproject op de agenda. Wij maakten een plan voor een collectie boomgaard en begeleidden de uitvoering hiervan. Momenteel wordt voor 3 ha openbare ruimte met bewonersgroepen een inrichtingsschets gemaakt. Wij zullen die nader uitwerken en de uitvoering begeleiden. Houd de lokale media of onze website in de gaten voor actuele informatie.
 4. Brummen in het Groen fase 2
  Als vervolg op Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen en Empe-Tonden in het Groen krijgen bewoners van het gehele buitengebied van de gemeente Brummen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Brummen versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Hier kunt u zich inschrijven voor deelname. In het aanmeldformulier is aangegeven aan welke afmetingen de beplanting minimaal moet voldoen om mee te kunnen doen met het beplantingsproject.
 5. Levend Landschap Empe Tonden
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.  Lees meer over Levend Landschap.
  Dit Levend Landschap proces is gestart in het najaar van 2015 en loopt door tot de zomer 2018. Hou de lokale media in de gaten voor nieuwsberichten.
 6. Levend Landschap Oeken Voorstonden Broek
  Zie hierboven voor de werkwijze. Levend Landschap Oeken Voorstonden Broek is gestart in het voorjaar van 2016.

Afgerond

 1. Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen (fase 1)
  Oeken Voorstonden Broek in het Groen is gestart in het voorjaar van 2016. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. In november 2016 zijn de bomen en struiken door de deelnemers geplant.
 2. Empe-Tonden in het Groen (fase 1)
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Empe Tonden in het Groen is gestart in het voorjaar van 2016. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. In november 2016 zijn de bomen en struiken door de deelnemers geplant.
 3. Oprichting Zaaghoutbrigades: Hakken voor de Haard
  Er zijn twee Zaaghoutbrigades opgericht, één in Eerbeek en  in Brummen. Veel landschapselementen zoals bosjes, houtwallen en singels hebben regulier beheer nodig om niet in kwaliteit achteruit te gaan. De 20 vrijwilligers kregen bij IPC Groene Ruimte een training in het gebruik van motorkettingzagen en veilig werken.
 4. Realisatie grote landschapsopgaven
  We boden bewoners met veel eigen terrein de mogelijkheid hun gronden landschappelijk in te richten zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 5. Landschappelijke erfbeplanting
  Langs het fietspad in Cortenoever werden 7 erfbeplantingsplannen door ons opgesteld.
 6. logo_poelenwerkgroep_brummenPoelenwerkgroep Brummen
  In september 2010 is door een enthousiaste groep vrijwilligers en poeleigenaren een “poelen”cursus gevolgd die door ons werd verzorgd in opdracht van de gemeente Brummen en de provincie Gelderland.
  Hieruit is in juni 2011 de Poelenwerkgroep Brummen ontstaan. Lees meer over de vrijwilligersgroep op hun eigen website…

————————————————————————————————————————————————————————

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Brummen

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Brummen
Buitenplaatswerkgroep Voorstonden
Groengroep Wilhelminapark Eerbeek Zuid
Heg- en Haag Zaaggroep Brummen e.o.
IVN Venel Eerbeek
Klompenpadwerkgroep Leuvenschepad
Poelenwerkgroep Brummen
Stichting Hogenenk
Vrijwillige Weidevogelwerkgroep Brummen-Eerbeek-Hall
Weidevogelwerkgroep Oeken e.o.

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Leuvenschepad

Kijk ook eens op: