Gemeente Bronckhorst

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Wordt verwacht

  1. Oprichting Landgoedwerkgroep Het Medler
    Het organiseren van het onderhoud van particuliere landgoederen is een grote uitdaging. Via de oprichting van Landgoed- en Buitenplaatswerkgroepen hopen we een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap op landgoederen te ontwikkelen. Samen met landgoedeigenaren zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het landschapsonderhoud aanpakken.
  2. Landgoedherstelproject Het Medler
    Naast de oprichting van een Landgoedwerkgroep verwachten we een groen herstelproject uit te kunnen voeren op landgoed Het  Medler.

Afgerond

  1. Cursus patrijzen tellen voor vrijwilligers
    Patrijzen zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om deze prachtige akkervogel te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. Daarom hebben we in het voorjaar 2018 vrijwilligers opgeleid om de patrijs in het veld monitoren ofwel tellen.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Bronckhorst

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Huize Medler
Buitenplaatswerkgroep de Wiersse
Hoogstambrigade Bronckhorst
IVN Noord-Midden Achterhoek
Landgoedwerkgroep Keppel
Landgoedwerkgroep Zelle
Het Steenders Landschap
Steenuilenwerkgroep Oost Gelderland
Stichting Park de Bleijke
Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh
Weidevogelwerkgroep Steenderen
Werkgroep Ockhorstroute
Werkgroep Oké

 

Kijk ook eens op: