Gemeente Beuningen

Samen maken we het landschap!

Hieronder vindt u meer informatie over projecten die we momenteel in de gemeente Beuningen uitvoeren, net hebben afgesloten of binnenkort gaan opstarten.

Hoe u als bewoner kunt deelnemen aan een project staat hieronder aangegeven.

We hopen u te ontmoeten in het landschap!

Nu in uitvoering

 1. Inspiratieochtend aanleg en beheer landschappelijke beplanting
  SLG organiseert in samenwerking met de werkgroep Levend Landschap Winssen een inspiratieochtend, waarin aan de orde komt hoe je bomen en struiken moet onderhouden. Deelnemers zien inspirerende voorbeelden hoe ze hun erf nog aantrekkelijker kunnen inrichten. Tevens leren ze over inrichting en beheer van landschapselementen als heggen, hagen, knotbomen en hoogstamfruit. Kijk voor meer informatie.
 2. Klompenpad Winssen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. De ontwikkeling van het Klompenpad in Winssen is gestart in 2018. Kijk voor meer informatie.
 3. Levend Landschap Winssen
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def In het najaar van 2016 is Levend Landschap Winssen gestart, er is een publieksagenda gemaakt. Houd deze website of de lokale media in de gaten voor actuele informatie.
 4. Praktijkcursus ecologie/cultuurhistorie/landschap
  Vanuit het Levend Landschap proces is een cursus voortgekomen, waarin ecologie, cultuurhistorie en het landschap centraal staan. U leert in twee ochtenden meer over de meerwaarde die het landschap en het erf kunnen hebben voor verschillende vogel- en diersoorten. U leert meer over de cultuurhistorische elementen en hoe deze behouden kunnen worden en u leert met een andere blik naar het landschap te kijken.

Wordt verwacht

 1. Cursus ‘Alles van het landschap’
  Aan bewoners van Beuningen wordt in het najaar van 2018 gestart met de cursus ‘Alles van het landschap’. Aan de hand van vier theorieavonden en vijf praktijkdagen komen verschillende onderdelen aan bod over biodiversiteit op en om het erf en de aanleg en beheer van landschappelijke beplanting zoals hoogstamfruit en hagen. Houd de lokale media of deze website in de gaten voor actuele informatie.

Afgerond

 1. Hoogstambrigade Winssen
  Achttien enthousiaste vrijwilligers hebben zich aangemeld om de sterk vervallen boomgaard bij de kerk in Winssen te gaan onderhouden. De  vrijwilligers zijn inmiddels door ons opgeleid om onderhouden nu deskundig en zelfstandig de boomgaard. Zij deden hiervoor een vierdaagse cursus hoogstamfruit. Lees meer over Hoogstambrigade Winssen.
 2. Winssen in het Groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. In 2017 kregen bewoners de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 3. Houd de Bongerd Hoog!
  In de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen hebben particulieren in het buitengebied hoogstamfruit aangeplant in het project Houd de Bongerd Hoog!
  img-20160613-wa0003
 4. Landschapsbrochure met landschapstypenkaart
  Voor de gemeenten West Maas en Waal, Wijchen, Heumen en Beuningen hebben we een landschapsbrochure inclusief een landschapstypenkaart ontwikkeld. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Op de foto wethouders van de vijf gemeenten met de net overhandigde landschapsbrochure in de hand. Bekijk hier de Landschapsbrochure met landschapstypenkaart.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Beuningen

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Winssen
Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen
Klompenpadwerkgroep Doddendaelpad

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Doddendaelpad

Kijk ook eens op: