Gemeente Berkelland

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Meerjarig programma groen vrijwilligersnetwerk
  In de gemeente Berkelland zijn zo’n 10-15 grotere en kleinere (min of meer) structurele vrijwilligersgroepen actief die zich inzetten voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. We ondersteunen bestaande vrijwilligersgroepen groepen actief  om hun werk succesvol te houden en wellicht nog succesvoller te maken. Eén van de activiteiten is een netwerkbijeenkomst voor het groen vrijwilligerswerk in Berkelland om elkaar beter te leren kennen.
 2. Ark voor Hoogstamfruit
  Ark voor Hoogstamfruit is een vervolg op de samenwerking en aanplantactie van Rosselboom-gaarden in het najaar/winter 2015, waarbij meer dan tweehonderd fruitbomen van bijzondere historische fruitrassen beschikbaar zijn gesteld aan twintig particuliere erfeigenaren uit de Achterhoek. Zij hebben de appel-, peren, pruimenbomen op hun erf geplant in Rosselboomgaarden zodat de specifiek oude Achterhoekse rassen behouden blijven. Het behoud van soorten is niet alleen van belang voor het behoud van de biodiversiteit, maar deze ‘verborgen rijkdom’ biedt ook kansen voor toeristische activiteiten en lokale horeca.
 3. Ontwikkeling Klompenpad Rekken
  klompenpaden_logo_roodEen Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Bij de ontwikkeling van Klompenpaden is altijd aandacht voor biodiversiteit. Lees meer over Klompenpaden
  In 2019 is gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Rekken.
 4. Bloeiend Bijenlandschap Berkelland
  Op biologisch bedrijf de Dennekamp in Rekken wordt in het kader van Nederland Zoemt een grote bijenbiotoop gerealiseerd. Ook in Gelselaar komt een bijenbiotoop komen. SLG maakt plannen en organiseert bijeenkomsten om met buren samen een bloeiend bijenlandschap te realiseren rondom de bijenbiotoop. Ook organiseren we een bijenwerkdag om samen met bewoners uit de buurt bijenhagen aan te planten en te inzaaien. Bekijk hier het Biodiversiteitsplan De Dennenkamp.
 5. Levend Landschap Beltrum, Gelselaar en Noordijk
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.
  Er is zowel een uitvoeringsagenda Beltrum, een uitvoeringsagenda Gelselaar als een uitvoeringsagenda Noordijk opgesteld met daarin de wensen en ideeën van bewoners. De ideeën van Levend Landschap Beltrum, Gelselaar en Noordijk worden uitgevoerd in 2016 en 2017. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens het streekeigen  landschap te versterken en benutten en er nog trotser op te kunnen worden. Lees meer over Levend Landschap.
 6. Levend Landschap Geesteren
  Zie hierboven voor de omschrijving van Levend Landschap proces. Het proces Levend Landschap Geesteren is gestart in het najaar van 2017. Houd de lokale media of deze website in de gaten voor actuele informatie.

Afgerond

 1. Cursus ‘Alles van het landschap Gelselaar’
 2. Geesteren in het Groen
 3. Cursus ‘Alles van het landschap Geesteren’
 4. Cursus patrijzen tellen voor vrijwilligers

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente Berkelland.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Berkelland

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

IVN Noord-Midden Achterhoek
IVN Oost Achterhoek
G.A. van der Lugt Stichting
Klompenpadwerkgroep Boereneschpad
Patrijzenwerkgroep Berkelland
Stichting Kruidentuin Eibergen, kruidenhof Mallum
Weidevogelwerkgroep Borculo
Werkgroep ommetje Gelselaar
Werkgroep ommetje Haarlo
Wildbeheereenheid Ruurlo, vrijwillige weidevogelbescherming
VAN Berkel en Slinge, weidevogelgroep Eibergen/Beltrum

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Boereneschpad

 

 

Kijk ook eens op: