Gemeente Berkelland

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Bloeiend Bijenlandschap Berkelland
  Op biologisch bedrijf de Dennekamp in Rekken wordt in het kader van Nederland Zoemt een grote bijenoase gerealiseerd. SLG maakt plannen en organiseert bijeenkomsten om met buren samen een bloeiend bijenlandschap te realiseren rondom de bijenoase. Ook organiseren we een bijenwerdag om samen met bewoners uit de buurt bijenhagen aan te planten en te inzaaien. 
 2. Levend Landschap Beltrum, Gelselaar en Noordijk
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.
  Er is zowel een uitvoeringsagenda Beltrum, een uitvoeringsagenda Gelselaar als een uitvoeringsagenda Noordijk opgesteld met daarin de wensen en ideeën van bewoners. De ideeën van Levend Landschap Beltrum, Gelselaar en Noordijk worden uitgevoerd in 2016 en 2017. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens het streekeigen  landschap te versterken en benutten en er nog trotser op te kunnen worden. Lees meer over Levend Landschap.
 3. Levend Landschap Geesteren
  Zie hierboven voor de omschrijving van Levend Landschap proces. Het proces Levend Landschap Geesteren is gestart in het najaar van 2017. Houd de lokale media of deze website in de gaten voor actuele informatie.

Afgerond

 1. Geesteren in het Groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Kijk hier voor meer informatie.
 2. Cursus patrijzen tellen voor vrijwilligers
  Patrijzen zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om deze prachtige akkervogel te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. In het voorjaar van 2018 voorjaar hebben we daarom vrijwilligers opgeleid om de patrijs in het veld te monitoren ofwel te tellen.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Berkelland

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

IVN Noord-Midden Achterhoek
IVN Oost Achterhoek
G.A. van der Lugt Stichting
Klompenpadwerkgroep Boereneschpad
Stichting Kruidentuin Eibergen, kruidenhof Mallum
Weidevogelwerkgroep Borculo
Werkgroep ommetje Gelselaar
Werkgroep ommetje Haarlo
Wildbeheereenheid Ruurlo, vrijwillige weidevogelbescherming
VAN Berkel en Slinge, weidevogelgroep Eibergen/Beltrum

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Boereneschpad

 

 

Kijk ook eens op: