Gemeente Apeldoorn

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Onderhoudsbeurt grafheuvels
  We organiseren een werkdag voor het onderhouden van grafheuvels door takken, jonge bomen en struiken te verwijderen. De wortels van bomen en struiken verstoren namelijk de archeologische sporen onder onze voeten. Vooraf is er een toelichting over het beheer van dit bijzondere erfgoed en het ontstaan ervan. Kijk hier voor meer informatie.
 2. klompenpaden_logo_roodOntwikkeling Klompenpad Beekbergen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
  Het proces om tot het Klompenpad in Beekbergen te komen is in de winter van 2017 gestart. De opening wordt in het voorjaar van 2019 verwacht. Kijk hier voor meer informatie.
 3. Beleidsuitvoering ondersteuning Landschapsregeling 2019-2023
  Wij ondersteunen en adviseren de gemeente Apeldoorn met hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.

Afgerond

 1. Kwaliteitsimpuls landschap Beemte Broekland
  In de gemeente Apeldoorn is het beplantingsproject Kwaliteitsimpuls landschap Beemte-Broekland uitgevoerd. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 2. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Apeldoorn is in het najaar van 2017 gestart met de oprichting van de Zwerfafvalbrigade Wenum Wiesel. Kijk voor een overzicht van de zwerfafvalbrigades.
 3. Kwaliteitsimpuls Loenen
  In de gemeente Apeldoorn is een beplantingsproject afgerond. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.  Kijk hier voor meer informatie.
 4. Landgoedwerkgroepen Boswachterij Hoog Soeren
  Het organiseren van het onderhoud van particuliere landgoederen is een grote uitdaging. Via de oprichting van landgoedwerkgroepen hopen we een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap op landgoederen te ontwikkelen. Samen met landgoedeigenaren zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het landschapsonderhoud aanpakken. Landgoedwerkgroep Boswachterij Hoog Soeren en Werkgroep Paleispark Het Loo  zijn werkzaam op Kroondomein Het Loo.
 5. Kwaliteitsimpuls Klarenbeek
  De gemeente Apeldoorn is trots op haar landelijke omgeving en heeft met het project ‘Landschapsimpuls Klarenbeek’ dit kostbare landschap verder versterkt. In samenwerking met ons, Klarenbeeks Belang en de provincie Gelderland hebben inwoners  in de omgeving van Klarenbeek hun erf en grond met subsidie beplant. Speciale aandacht was er voor het gebied rond de Beekbergse Beek. In de winterperiode van 2015-2106 vond de uitvoering van dit project plaats. Klarenbeek ligt deels in de gemeente Apeldoorn en deels in de gemeente Voorst.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Apeldoorn

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Archeologiewacht Apeldoorn
Werkgroep Boswachterij Hoog Soeren
IVN Venel Apeldoorn
IVN Venel Eerbeek
Klompenpadwerkgroep Albapad
Klompenpadwerkgroep Holhorsterpad
Klompenpadwerkgroep Klarenbeeksepad
Klompenpadwerkgroep Kopermolenpad
Klompenpadwerkgroep Loenense Enkenpad
Klompenpadwerkgroep Plaggenstekerspad
Klompenpadwerkgroep Uddelermeerpad
Klompenpadwerkgroep Ugcheler Markepad
Vereniging Het Edelhert
Waterschapsgroep Dubbelbeek Apeldoorn
Waterschapsgroep Ugchelen
Weidevogelwerkgroep – KNNV Apeldoorn
Werkgroep Paleispark Het Loo
Zwerfafvalbrigade Wenum Wiesel

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Albapad
Holhorsterpad
Klarenbeeksepad
Kopermolenpad
Loenense Enkenpad
Plaggenstekerspad
Uddelermeerpad
Ugcheler Markepad

Kijk ook eens op: