Gemeente Apeldoorn

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Apeldoorn is in het najaar van 2017 gestart met de oprichting van de Zwerfafvalbrigade Wenum Wiesel. Kijk hier voor meer informatie.
 2. Kwaliteitsimpuls landschap Beemte Broekland
  In de gemeente Apeldoorn is het beplantingsproject Kwaliteitsimpuls landschap Beemte-Broekland in uitvoering. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Kijk hier voor actuele informatie.klompenpaden_logo_rood
 3. Ontwikkeling Klompenpad Ugchelen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. Het proces om tot het Klompenpad in Ugchelen  te komen is in de winter van 2017 gestart. De opening wordt in de winter van 2018 verwacht. Kijk hier voor meer informatie.
 4. Ontwikkeling Klompenpad Beekbergen
  Zie hierboven voor een omschrijving van een Klompenpad.
  Het proces om tot het Klompenpad in Beekbergen te komen is in de winter van 2017 gestart. De opening wordt in de winter van 2018 verwacht. Kijk hier voor meer informatie.
 5. Ontwikkeling Klompenpad Oosterhuizen
  Zie hierboven voor de omschrijving van een Klompenpad.
  Het proces om tot het Klompenpad in Oosterhuizen te komen is in de winter van 2016 gestart. De opening wordt in de winter van 2018 verwacht.

Afgerond

 1. Kwaliteitsimpuls Loenen
  In de gemeente Apeldoorn staat een beplantingsproject op de agenda. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.  Kijk hier voor meer informatie.
 2. Landgoedwerkgroepen Boswachterij Hoog Soeren
  Het organiseren van het onderhoud van particuliere landgoederen is een grote uitdaging. Via de oprichting van landgoedwerkgroepen hopen we een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap op landgoederen te ontwikkelen. Samen met landgoedeigenaren zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het landschapsonderhoud aanpakken. Landgoedwerkgroep Boswachterij Hoog Soeren en Werkgroep Paleispark Het Loo  zijn werkzaam op Kroondomein Het Loo.
 3. Kwaliteitsimpuls Klarenbeek
  De gemeente Apeldoorn is trots op haar landelijke omgeving en heeft met het project ‘Landschapsimpuls Klarenbeek’ dit kostbare landschap verder versterkt. In samenwerking met ons, Klarenbeeks Belang en de provincie Gelderland hebben inwoners  in de omgeving van Klarenbeek hun erf en grond met subsidie beplant. Speciale aandacht was er voor het gebied rond de Beekbergse Beek. In de winterperiode van 2015-2106 vond de uitvoering van dit project plaats. Klarenbeek ligt deels in de gemeente Apeldoorn en deels in de gemeente Voorst.

————————————————————————————————————————————————————————

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Apeldoorn

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Werkgroep Boswachterij Hoog Soeren
IVN Venel Apeldoorn
IVN Venel Eerbeek
Klompenpadwerkgroep Holhorsterpad
Klompenpadwerkgroep Kopermolenpad
Klompenpadwerkgroep Loenense Enkenpad
Klompenpadwerkgroep Plaggenstekerspad
Klompenpadwerkgroep Uddelermeerpad
Vereniging Het Edelhert
Weidevogelwerkgroep – KNNV Apeldoorn
Werkgroep Paleispark Het Loo

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Holhorsterpad
Klarenbeeksepad
Kopermolenpad
Loenense Enkenpad
Plaggenstekerspad
Uddelermeerpad

 

Kijk ook eens op: