Gemeente Apeldoorn

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Inspiratieochtend biodiversiteit Klompenpaden
  Speciaal voor klompenpadenvrijwilligers komt er een inspiratieochtend biodiversiteit.
 2. Kwaliteitsimpuls landschap Wenum-Wiesel
  Het beplantingsproject Kwaliteitsimpuls landschap Wenum-Wiesel gaat van start. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Ook is er de mogelijkheid om achterstallig onderhoud aan te pakken. Lees meer.
 3. Aanleg Bijenoases Apeldoorn
  In gemeente Apeldoorn zullen vijf robuuste “bijenoases” worden gerealiseerd. Oude, grotere hoogstamboomgaarden met een gevarieerd assortiment en brede zonbeschenen randen vormen een geschikte uitgangssituatie om een bijenoase van te maken.

Wordt verwacht

 1. klompenpaden_logo_roodOntwikkeling Klompenpad Wenum-Vaassen en Woudhuis
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.

Afgerond

 1. Beleidsuitvoering ondersteuning Landschapsregeling 2019-2023
  Wij ondersteunden en adviseerden de gemeente Apeldoorn met hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.
 2. Onderhoudsbeurt grafheuvels
  We organiseerden een werkdag voor het onderhouden van grafheuvels door takken, jonge bomen en struiken te verwijderen. De wortels van bomen en struiken verstoren namelijk de archeologische sporen onder onze voeten. Vooraf was er een toelichting over het beheer van dit bijzondere erfgoed en het ontstaan ervan.
 3. Kwaliteitsimpuls landschap Beemte Broekland
  In de gemeente Apeldoorn is het beplantingsproject Kwaliteitsimpuls landschap Beemte-Broekland uitgevoerd. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 4. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Apeldoorn is in het najaar van 2017 gestart met de oprichting van de Zwerfafvalbrigade Wenum Wiesel. Kijk voor een overzicht van de zwerfafvalbrigades.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Apeldoorn

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Archeologiewacht Apeldoorn
Werkgroep Boswachterij Hoog Soeren
IVN Venel Apeldoorn
IVN Venel Eerbeek
Klompenpadwerkgroep Albapad
Klompenpadwerkgroep Bekbergerpad
Klompenpadwerkgroep Holhorsterpad
Klompenpadwerkgroep Klarenbeeksepad
Klompenpadwerkgroep Kopermolenpad
Klompenpadwerkgroep Loenense Enkenpad
Klompenpadwerkgroep Plaggenstekerspad
Klompenpadwerkgroep Uddelermeerpad
Klompenpadwerkgroep Ugcheler Markepad
Vereniging Het Edelhert
Waterschapsgroep Dubbelbeek Apeldoorn
Waterschapsgroep Ugchelen
Weidevogelwerkgroep – KNNV Apeldoorn
Werkgroep Paleispark Het Loo
Zwerfafvalbrigade Wenum Wiesel

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Albapad
Bekbergerpad
Holhorsterpad
Klarenbeeksepad
Kopermolenpad
Loenense Enkenpad
Plaggenstekerspad
Uddelermeerpad
Ugcheler Markepad

Kijk ook eens op: