Gemeente Aalten

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgerond

  1. Drie Aaltense dorpen in het Groen
    Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werkten we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een Logo_DorpenGroen_def_rgbfraai landschap. In de dorpen De Heurne, Aaltense Heurne en IJzerlo  kregen bewoners de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
  2. Vijf Aaltense dorpen in het Groen 
    Zie hierboven voor de werkwijzen. De dorpsbelangenorganisaties van Barlo, Dale, ’t Klooster, Haart en Bredevoort en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hebben- op verzoek van de gemeente Aalten en Stichting SAAP – boeren, burgers en buitenlui  de mogelijkheid geboden om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Vanaf de start van het project in de zomer van 2016 tot en met de feestelijke plantdag in de winter van 2017 begeleidde SLG het proces binnen het dorp of de buurtschap.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Aalten

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Stichting Natuur en Milieu Aalten
Stichting vrijwillig landschapsbeheer Achterhoek (STIVLA)
Weidevogelvereniging Achterhoek
Werkgroep Joodse Begraafplaats Dinxperlo

 

Kijk ook eens op: