Geld beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven

Op dit moment is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen. Er zijn meer aanvragen binnen gekomen, dan er met het nu beschikbare budget gehonoreerd kunnen worden. Naar verwachting gaat begin 2020 een nieuwe aanvraagperiode open. Heeft u interesse dan kunt u dit alvast kenbaar maken door een email te sturen naar Saskia Bemer.

Wil jij samen met je groep iets extra’s doen voor natuur, groen en landschap? Er is nu geld beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven die zich nog meer willen inzetten voor hun leefomgeving. Deze financiële bijdrage is bedoeld voor het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van een buurtboomgaard met verschillende hoogstamfruitrassen. Of heb je misschien ideeën voor de aanleg van een educatieve tuin? Aan de hand van verschillende inheemse planten en struiken vertel je het verhaal over biodiversiteit aan schoolkinderen. Of wat dacht je van een reeks banken op één van de Klompenpaden, zodat wandelaars ook mijmerend op een bankje kunnen genieten van de verschillende sferen in het boerenland. Kortom, een mooie kans om samen nog meer landschapswinst te behalen!

Aanleg of beheer van natuur, groen of landschap

Wat valt WEL onder deze financiële bijdrage:

1. Het planten van bomen, struiken en planten
2. Het geschikt maken van een terrein zodat er zich planten of dieren kunnen vestigen
3. Snoeien, maaien en dunnen
4. Het plaatsen van houten zitbankjes

Wat valt er NIET onder deze financiële bijdrage:

1. Aanschaf van gereedschappen/ machines
2. Aankoop van onroerende goederen
3. Waardedaling van grond of opbrengstderving
4. Gebouwen of inrichting daarvan

Welk bedrag kan ik aanvragen?

De hoogte van de financiële bijdrage is minimaal €500 en maximaal €5.000 euro. Als aanvrager doe je een eigen bijdrage van tenminste 35%, bovenop het aangevraagde bedrag.

Rekenvoorbeeld: Je vraagt bij SLG € 1.000 aan. Dan geldt een eigen bijdrage van 35% van € 1.000. Dat betekent dat je € 350 moet financieren vanuit eigen financiële middelen of een andere bron. Dit bedrag kan je optellen bij het aangevraagde bedrag. In totaal zal je dan € 1.350 kunnen besteden aan je initiatief.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft subsidie van de provincie Gelderland toegezegd gekregen, waarmee zij geldbedragen tot een maximum van € 5.000 beschikbaar kan stellen aan initiatieven van vrijwilligers om natuur, groen of landschap aan te leggen of te beheren.

Aanvraagprocedure

  • Aanvragen worden in behandeling genomen als de aanvraag volledig is en aan de voorwaarden wordt voldaan. Klik hier voor de voorwaarden.
  • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • In totaal is vanuit de provincie €40.000,- beschikbaar voor deze subsidieregeling. Initiatieven kunnen één keer aanspraak maken op een geldbedrag.
  • Je kan een reactie verwachten 3 weken na inzending van je aanvraag.
  • We laten per e-mail weten of we besloten hebben je een financiële bijdrage te geven en zo ja, hoe hoog het bedrag is.
  • Het is mogelijk dat wij aanvullende informatie nodig hebben, om je aanvraag goed te kunnen beoordelen. Wij nemen dan contact met je op.
  • Je kan de financiële bijdrage aanvragen via het aanvraagformulier (momenteel niet mogelijk)

Ook interessant

Feestelijke opening Klompenpad in Beekbergen

Aftrap grote plantactie in nieuwsmail voor vrijwilligers

Meer vlinders en wilde bijen in Neder-Betuwe: helpt u mee?

Week van de teek- controleer weer op teken

hoogstamfruit

Help mee de Achterhoekse Rosselboomgaarden te behouden

Mooi cursusaanbod in nieuwsmail voor vrijwilligers

Start project Achterhoek: Ark voor Hoogstamfruit