Formulieren en downloads

Werkresultatenformulier

Ieder jaar vragen we de vrijwilligersgroepen, die we ondersteunen, om een overzicht van de werkresultaten; het aantal geknotte wilgen, het aantal gevlochten heggen, het aantal opgeschoonde poelen etc. Deze resultaten nemen we op in ons jaarbericht. Het vrijwilligerswerk in natuur en landschap is relatief onzichtbaar terwijl er enorm veel werk verzet wordt door vrijwilligers. Klik voor het digitale werkresultatenformulier voor het invullen van de gegevens van 2019.

Hulptabel werkresultaten

Om het voor de vrijwilligersgroepen makkelijker te maken hun werkresultaten bij te houden gedurende het jaar, maakten wij de hulptabel-werkresultaten-2019. Dit excel bestand kan je na iedere werkdag invullen, aan het einde van het jaar kan je dan alle resultaten makkelijk optellen en is het werkresultatenformulier makkelijk in te vullen.

Werkdagformulier

Bedenk hoe je de risico’s tijdens je werkdag kunt verkleinen. Vul het werkdagformulier in en neem dit mee op de werkdag zodat je noodnummers bij de hand hebt.

Kijk ook eens op: