Bijeenkomst 2 Ecologisch bermbeheer: vertaling naar bestek of interne opdracht

Hoe vertaal je het gewenste bermbeheer naar een bestek, sturend op resultaat of op de aard van de werkzaamheden? Hoe neem je uitvoerenden binnen eigen organisatie mee op weg naar ecologisch bermbeheer? Hoe kun je bij het uitzetten van een opdracht (extern of intern) rekening houden met beschermde soorten?

Na een plenair deel volgen 3 deelbijeenkomsten.

Kijk ook eens op: