Renkumse duizendknoopbrigade

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Niet alleen Bonte Bentheimer varkens maar ook vrijwilligers in de gemeente Renkum zetten zich in om de Japanse duizendknoop terug te dringen. De Japanse duizendknoop is een exotische plant die voor veel overlast zorgt. De bestrijding ervan is een onderwerp dat momenteel veel in het nieuws is, zie bijvoorbeeld dit artikel in Trouw. De Renkumse Duizendknoopbrigade krijgt aandacht in dit artikel in NRC Next (2018-06-01).
Op 10 mei 2017 werd door wethouder Ruwhof op de infoavond het startsein gegeven voor de Renkumse duizendknoopbrigade. Jan Oldenburger van Probos lichtte het meerjarig onderzoek naar de beste bestrijdingswijze toe (zie linkjes). Ook werd er genoten van duizendknooptaart.

Veel handen

Er is veel belangstelling bij de Renkumse inwoners om ook een handje te helpen want er zijn al 50 actievelingen. De meeste ‘adopteren’ een gebiedje in hun eigen buurt. Door daar regelmatig te graven en/of te maaien, putten ze de plant uit en zorgen er in ieder geval voor dat deze zich niet verder verspreidt de natuur in.
Er is een Heveagroep met 11 deelnemers die elke week ’s avonds werkt, wisselend op dinsdag en op donderdag. O.a. langs de benedenloop van de Seelbeek waar veel duizendknoop staat. Het werk is prima te doen en ook heel gezellig. Zie artikel in Hoog en Laag.
In Renkum houden bewonersduizendknoop in de randen van het natuurgebied de Beken klein. Verspreid over de gemeente is er om de paar weken een werkdag, wisselend op woensdag en op zaterdag, om met een wat grotere groep mensen een stuk aan te pakken. Zo werd al diverse keren in de Cardanusbossen in Doorwerth gewerkt.
Onlangs kreeg de groep ook versterking van 5 mensen uit Eritrea en Syrië, die samen met een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk in Heelsum meehielpen bij het verwijderen van de duizendknoop langs de Heelsumse beek.

Check of vindplaats Japanse Duizendknoop al is gemeld/Melding van vindplaats doorgeven

Het is belangrijk om alle vindplaatsen in beeld te krijgen. Ziet u een plek waar Japanse duizendknoop groeit in de gemeente Renkum, geef dit dan a.u.b. door. Maar controleer eerst op de kaart hieronder of uw vindplaats al eerder is gemeld. Zo  niet, druk dan op de oranje button onder deze kaart om uw melding door te geven. De duizendknoopbrigade bekijkt de meldingen en beoordeelt of ze iets kan betekenen of overlegt met de eigenaar.

Deze meldingen gelden alleen voor de gemeente Renkum. Woont u in een andere gemeente, dan leest u hieronder wat u zelf kunt doen om de plant te bestrijden, of neem contact op met uw eigen gemeente. Bent u benieuwd of een vrijwilligersbrigade ook in uw gemeente mogelijk is, neem dan contact met ons op.

Natuur helpen door duizendknoop te bestrijden

De Japanse duizendknoop groeit snel en heeft een dicht bladerdek, waardoor onze eigen, inheemse plantensoorten verdwijnen. De wortels groeien ondergronds sterk uit en kunnen zelfs tegels en funderingen van huizen wegdrukken. Voor meer foto’s, zie de linkjes hieronder. Soms lijkt de plant alleen nog met gif te bestrijden, maar dat is natuurlijk geen wenselijke methode in een omgeving met veel natuur. Op plaatsen waar de duizendknoop verschijnt, kunt u handmatig en zonder gif zorgen dat de plant zich niet verspreidt:
– Met een spade de wortels van de plant zo veel mogelijk uitgraven. In de bovenlaag zit de meeste biomassa.
– Daarna de plant uitputten, door elke keer als de stengel weer tevoorschijn komt deze uitgraven of trekken.
– Heel regelmatig (wekelijks) maaien met de zeis helpt ook om verspreiding tegen te gaan maar is minder effectief dan uitgraven. Dit kan worden toegepast op plekken waar afgraven niet mogelijk is.
– Duizendknoopafval in de grijze container/bij het restafval!
NB:In gemeente Renkum mag het in de groene container omdat de composteerder heeft toegezegd dat de wortels na het composteringsproces geen groeikracht meer hebben.

Linkjes

– Rapport (PDF) Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop
– Onderzoeksrapport via website Probos 
– Folder gemeente Renkum 
– WUR
– infographic over Japanse duizendknoop

Vrijwilligers gevraagd!

Hoe meer mensen meehelpen, hoe beter: bewoners die het leuk vinden om te helpen de plant op te sporen, uit te trekken of te graven zijn van harte welkom. Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de Renkumse duizendknoopbrigade? Neem dan contact op met de coördinator:

Naam: Dhr. H.Tax
Email: Renkumse duizendknoopbrigade

Deze groep werkt in de gemeente Renkum