Cursus Sinusbeheer in de praktijk

Sinusbeheer, een methode van bij- en vlindervriendelijk maaibeheer, sluit goed aan op de (vrijwilligers)praktijk: leuk om te doen en zeer geschikt voor kleine hooilanden met optimaal resultaat voor flora en fauna. Wilt u meer weten over sinusbeheer in de praktijk? Na een introductie, bekijken we het resultaat aan de rand van een boomgaard. Sinds 2017 voert SLG hier sinusbeheer uit. Deze vorm van gefaseerd beheer werpt intussen de eerste vruchten af. Zo zagen we in 2019 voor het eerst de wespspin (met enkele cocons) en verschenen de eerste grasklokjes.

Na een korte veldexcursie –met aandacht voor vegetatie en insecten- steken we samen de handen uit de mouwen en ruimen we hooi. Daarbij demonstreren we hoe dit hooi gebruikt kan worden als mulch bij de fruitbomen.

Wat is sinusbeheer?

Als je ook rekening wilt houden met de insecten is het van belang dat er zo lang mogelijk bloeiende planten zijn voor nectar en stuifmeel. Insecten moeten zich ook kunnen voortplanten en kunnen overwinteren. Daarvoor is variatie nodig. Als beheerder zoek je naar het juiste tijdstip van maaien. Maai ik niet te vroeg, of juist te laat? Wat laat ik staan en wanneer wordt dat wel mee gemaaid? In het kort komt sinusbeheer erop neer dat je zelf bepaalt waar, wanneer en hoe vaak je maait, mits er bij elke maaibeurt wel een bepaald oppervlak blijft staan. Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien ontstaat er een maximum aan variatie.

Het kan zijn dat wij op een later moment moeten besluiten deze cursus te annuleren i.v.m. coronamaatregelen. Heb je interesse, meld je dan toch aan. We zoeken dan indien nodig naar een oplossing om deze cursus op een ander moment/ andere manier toch doorgang te laten vinden. 

Datum: vrijdag 19 juni 2020.
Tijd: 13.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: Rozendaal
Aantal: 25 deelnemers (minimaal 10 deelnemers nodig om door te gaan)
Doelgroep: Vrijwilligers
Voorwaarden: Vrijwilligers die deze cursus volgen moeten bereid zijn om de opgedane kennis over te dragen aan de andere vrijwilligers binnen de groep.
Eigen bijdrage: Geen

Vrijwilligers krijgen voorrang bij het volgen van de cursussen. Mocht een cursus niet vol zijn, dan wordt ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid geboden. Als particulieren zich eerder aanmelden, worden zij op een wachtlijst geplaatst. Bij cursussen waar u een eigen bijdrage heeft, ontvangt u voorafgaand een verzoek tot betaling. Hierna is uw deelname definitief.

We organiseren ook nog andere interessante cursussen. Kijk hier voor het hele cursusprogramma!

Ook interessant

hoogstamfruit

Meer hoogstambomen in West Betuwe

Webinar over biodiversiteit in Doesburg op 19 mei

Doe ook mee met beplantingsproject Dorpen in het Groen (Asperen, Heukelum en Spijk)

Mooie verhalen over vrijwilligerswerk in Landschapsnieuws

Tel mee op 18 en 19 april met de Nationale Bijentelling

Record aantal bomen en struiken geplant in 2019

Mooie resultaten voor Klompenpaden

Verdiepingscursus landschap in drie regio’s