Cursus gereedschapsonderhoud

Welk gereedschap is te leen bij SLG, welke gereedschap kan je het beste voor welke activiteit (knotten, hoogstamfruit snoeien, houtsingel zagen, etc.) gebruiken? Hoe gebruik je de ladder? Hoe onderhoud je het gereedschap in het veld.

Datum: vrijdag 4 oktober 2019
Tijd: 13.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: Gereedschapsloods SLG te Rozendaal
Doelgroep: Vrijwilligers. Vrijwilligers die deze training volgen moeten bereid zijn de opgedane kennis over te dragen aan de andere vrijwilligers binnen de groep.
Voorwaarden: Maximaal 2 deelnemers per vrijwilligersgroep.
Aantal: 15 deelnemers (minimaal 10 deelnemers nodig om door te gaan)
Eigen bijdrage: Geen

Vrijwilligers krijgen voorrang bij het volgen van de cursussen. Mocht een cursus niet vol zijn, dan wordt ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid geboden. Als particulieren zich eerder aanmelden, worden zij op een wachtlijst geplaatst.

We organiseren ook nog andere interessante cursussen. Kijk hier voor het hele cursusprogramma!