Cursus Bij-vriendelijk beheer van landschapselementen (lezing en veldexcursie)

Wat hebben wilde bijen nodig en hoe kunnen we hiermee rekening houden bij het beheer van landschapselementen? Na een lezing op het kantoor van SLG gaan we op veldexcursie onder leiding van een ecoloog van SLG. U ziet voorbeelden in de praktijk op Landgoed Rosendael, in het park en daar buiten. Hoe kunnen we soortenrijke overgangen creëren van open water naar grasland, struweel en bos? Welke maatregelen dragen optimaal bij aan leefgebieden van wilde bijen, vlinders, (zang)vogels, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren? Aan de rand van een boomgaard zien we het resultaat van sinusbeheer na drie jaar. Deze vorm van beheer is ontwikkeld door de Vlinderstichting, speciaal voor vlinders, wilde bijen en andere insecten.

Datum: zaterdag 7 september 2019
Tijd: 9.00 uur tot 12.00 uur
Locatie: Rozendaal
Aantal: 20 deelnemers (minimaal 10 deelnemers nodig om door te gaan)
Doelgroep: Vrijwilligers en particuliere grondeigenaren
Voorwaarden: Vrijwilligers die deze inspiratieochtend volgen moeten bereid zijn om de opgedane kennis over te dragen aan de andere vrijwilligers binnen de groep.
Eigen bijdrage: Gratis voor vrijwilligers en € 15 voor particuliere grondeigenaren (toegang van het kasteelpark is zonder extra kosten)

Vrijwilligers krijgen voorrang bij het volgen van de cursussen. Mocht een cursus niet vol zijn, dan wordt ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid geboden. Als particulieren zich eerder aanmelden, worden zij op een wachtlijst geplaatst. Bij cursussen waar u een eigen bijdrage heeft, ontvangt u voorafgaand een verzoek tot betaling. Hierna is uw deelname definitief.

We organiseren ook nog andere interessante cursussen. Kijk hier voor het hele cursusprogramma!

Alvast de online cursus ‘Bij en bijvriendelijk beheer’ volgen? Kijk op Leer je groen! voor deze en andere e-learnings.

Ook interessant

Cursus hoogstamfruit van start in Appeltern

Biodiversiteit: doe net als Hendrik Zaayer en geniet van meer vlinders, bijen en vogels

Versterking ‘groen’ vrijwilligersnetwerk Ede

Versterking ‘groen’ vrijwilligersnetwerk gemeente Buren

Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland

Levend erfgoed, 100.000 bomen en struiken en ‘wat weet u over de wilde bij’ in Landschapsnieuws

kleine klokjesbij_Peter _Eekelder

Inspiratieavond biodiversiteit op prachtig erf in Opijnen

Meer vlinders en wilde bijen in Culemborg. Helpt u mee?