Cursus beheer landschapselementen Ede

Op 5 en 8 november organiseert de werkgroep Levend Landschap Lunteren de cursus ‘Beheer landschapselementen’. Deze cursus is bedoeld voor particuliere grondeigenaren in het buitengebied en vrijwilligers in de gemeente Ede. Deelnemers leren meer over onderhoud en duurzaam beheer van karakteristieke landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen, knotbomen, hagen, bosjes en singels. De cursus wordt door de gemeente Ede kosteloos aangeboden en is mede mogelijk dankzij steun van de Provincie Gelderland. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Marcelle van Leeuwen.

Kwaliteitsimpuls buitengebied

In de afgelopen jaren hebben inwoners van het buitengebied van de gemeente Ede tal van beplanting aangeplant. Hierdoor is het buitengebied verder verfraaid en aantrekkelijker voor mens en dier geworden. In vervolg hierop kunnen particuliere grondeigenaren en vrijwilligers via de cursus meer kennis op doen over hoe zij het landschap duurzaam in stand kunnen houden. De cursus wordt inhoudelijk verzorgd door deskundige Eward Timmerman van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de landschapsbeheerders van de gemeente Ede. De cursus start met een theorieavond op dinsdag 5 november van 20.00 tot 22.00 uur in Zaal ’t Hek, Meulunterseweg 32 in Lunteren. Op 8 november is er de praktijkochtend van 9.30 tot 12.00 uur op een mooie locatie in Lunteren.

Levend Landschap Ede

Deze cursus is een initiatief van Levend Landschap Ede. In ieder dorp in de gemeente Ede is een enthousiasmerende Levend Landschap bewonersgroep actief, die zich via projecten wil inzetten voor een aantrekkelijke leefomgeving. Deze cursus is door de Levend Landschap groep Lunteren georganiseerd. Vrijwillig coördinator van deze groep Marcelle van Leeuwen vertelt enthousiast: “Het dorp en buitengebied van Lunteren liggen mij na aan het hart. Met onze werkgroep proberen we om bewoners van Lunteren te stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan het behoud en de verfraaiing van ons karakteristieke dorp en buitengebied. Mensen die het leuk vinden om mee te helpen bij bedenken en/of uitvoeren van andere initiatieven kunnen zich bij mij melden via e-mail”.

Ook interessant

Mooie verhalen over vrijwilligerswerk in Landschapsnieuws

Tel mee op 18 en 19 april met de Nationale Bijentelling

Record aantal bomen en struiken geplant in 2019

Mooie resultaten voor Klompenpaden

Verdiepingscursus landschap in drie regio’s

Cursus Arbo & Veiligheid

Cursus maaien met de zeis

Cursus wat groeit en bloeit daar in de berm?