Inspiratie: Biodiversiteit

Veel mensen willen zich inzetten voor biodiversiteit. Dit is van groot belang voor het behoud van ons cultuurlandschap en verschillende soorten planten en dieren. Het kan gaan om het creëren van nestgelegenheid voor steenuilen, het oprichten van een wilde bijenwerkgroep of het beheren van een aantal poelen in de eigen gemeente. Particulieren richten het eigen erf in met oog voor natuur en biodiversiteit of zaaien een bijenbloemenmengsel. Op deze pagina staan twee inspirerende voorbeelden van projecten rondom biodiversiteit.

Bloemenmengsel voor bijen

Bijen zijn insecten die belangrijk werk verrichten als het gaat om behoud van biodiversiteit. Wij helpen de bijen een handje door het samenstellen van bij-vriendelijk plantmateriaal in de vorm van ‘bijenbosjes’. Maar ook door samen met bewoners een bijenhotel te maken. Twee keer hebben we een speciale actie voor bijen opgezet waarin grondeigenaren in het buitengebied speciale bloemenmengsels voor bijen kunnen zaaien.

Wilde bijen hebben bloemen nodig. Ze verzamelen vooral stuifmeel als voedsel voor de toekomstige jonge bijen. We kunnen de bijen helpen met bloeiende bomen, struiken en planten in de periode dat ze vliegen. Vooral in juni blijken er voor bijen weinig aantrekkelijke bloemen te bloeien. Samen met zaadbedrijf Cruydthoek hebben we daarom een bloemenmengsel voor bijen laten maken. De mengsels zijn bedoeld voor grondeigenaren in het buitengebied om overhoekjes en randen op en om het erf in te zaaien, vooral voor (wilde) bijen maar ook voor vlinders. Het ene zaadmengsel is meer geschikt voor de klei, het andere mengsel is meer geschikt voor zand. De mengsels bestaan vooral uit tweejarigen en daarnaast vaste planten, zoals Duizendblad, Rode klaver, Boerenwormkruid, Korenbloem en Veldlathyrus en nog veel meer soorten. Ook zijn enkele eenjarige soorten toegevoegd voor een bloemrijk aspect in het eerste jaar.

Aan onze actie bijenbloemenmengsels deden veel mensen mee. Twee van de deelnemers waren Jos en Corrie Swennenhuis. Na het inzaaien, hadden ze al snel vlinders, waaronder de kleine vuurvlinder, op de bloemen. Foto: Corrie Swennenhuis

Bij Bewust Betuwe

Bijen inspireren allerlei mensen om in actie te komen. Wij ondersteunden het symposium Bij Bewust Betuwe. Bekijk het filmpje dat we hierover hebben gemaakt.

Paradijs voor de patrijs

Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel zien we steeds minder. Het project ‘Paradijs voor de patrijs’ in Montferland helpt patrijzen. Door het inzaaien van kruidenrijke akkerranden worden aan patrijzen broedgelegenheid, voedsel en dekking geboden. Bovendien ziet het er met de bloemen en kruiden mooi uit voor de wandelaar en fietser. André Hendriksen en Theo Kaal zijn lokale bewoners en trekkers van dit project: “Er is in 2017 twaalf hectare vogelakkers en akkerranden voor de patrijs ingezaaid”.

‘Paradijs voor de patrijs’ wil het leefgebied van akkervogels verbeteren en in het bijzonder die van de patrijs. Door het inzaaien van kruidenrijke akkerranden bieden we broedgelegenheid, dekking en voedsel niet alleen voor de patrijs maar ook voor andere akkervogels zoals de gele kwikstaart, geelgors, kneu en veldleeuwerik. Het zaadmengsel is speciaal gericht op akkervogels en bestaat uit zomergranen (haver, zomertarwe, zomergerst) aangevuld met cultuurgewassen als boekweit, zomerkoolzaad, luzerne, zonnebloem, groot kaasjeskruid en korenbloem. Vooral deze bloeiende cultuurgewassen trekken insecten aan die voor veel akkervogels een belangrijke voedselbron zijn om hun jongen mee groot te brengen. Verder vormt het zaad een welkome bron van voedsel in het najaar en winter voor groepen akker- en zangvogels die doortrekken of overwinteren. Daarnaast biedt de akkerrand de vogels dekking en beschutting. De akkerranden bieden ook allerlei insecten zoals vlinders en bijen maar ook zoogdieren voedsel en bescherming.

André Hendriksen en Theo Kaal: “En nu hebben we samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Natuurmonumenten en de gemeente Montferland een prachtige fietsroute langs deze randen gerealiseerd”. De patrijzenfietsroute leidt de fietser door het mooie Montferland. Een fraai gebied met heuvelachtige bossen op een stuwwal met vergezichten, oude akkers en kruidenrijke randen. Van oudsher liggen hier al graanakkers en veel zandwegen. Het startpunt is bij uitspanning ’t Peeske, Peeskesweg 12 in Beek.

Doet u  mee?

Bent u enthousiast geworden en wilt u een biodiversiteitsproject opstarten? Neemt u dan contact met ons op, dan bespreken we gezamenlijk de mogelijkheden.

Kijk ook eens op: