Biodiversiteit: doe net als Hendrik Zaayer en geniet van meer vlinders, bijen en vogels

Hendrik Zaayer kreeg vorig jaar advies bij de beplanting van zijn erf. Nu, een jaar later, is hij zeer enthousiast over het resultaat. Er komen meer bijen, vlinders en andere dieren komen op zijn tuin af. Het is bovendien een prachtig gezicht en het zorgt voor de broodnodige bestuiving.

Versterking van de biodiversiteit is hard nodig want bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk, ook in Neder-Betuwe. Gemeente Neder-Betuwe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) helpen inwoners om hun erf zodanig te beplanten dat er meer insecten en andere dieren op af komen. Kijk hier voor het hele overzicht van de biodiversiteitsprojecten in de gemeente Neder-Betuwe.

Beplantingsplan

Hendrik Zaayer meldde zich vorig jaar bij de biodiversiteitsactie aan en kreeg van een adviseur van SLG advies. “Onze oorspronkelijke plannen voor veranderingen in onze tuin en het naastliggende weiland zijn besproken en aangepast. Samen met de adviseur is een beplantingsplan opgesteld en voorgelegd aan de gemeente. De goedkeuring kwam en in december zijn wij met de aanleg begonnen.”

Behouden en beheren

Hendrik Zaayer: “In de korte tijd die we bezig zijn, huisvesten zich de eerste bijen in het insectenhotel. De oeverzwaluw en de kwikstaart zijn gesignaleerd en de eerste kikkers wonen in de poel. Wij zijn ook met andere ogen gaan kijken naar bloemen, bloeitijden, insecten en dan vooral naar de wilde bijen. Voor ons is een wereld open gegaan: hoe mooi dat alles groeit en bloeit, hoe de insecten daar hun weg in vinden en hoe ze daarbij geholpen kunnen worden. Maar ook, wat is de schepping bijzonder. Laten we daar meer oog voor hebben en proberen om wat er nog is, te behouden en goed te beheren.”

Plan en korting beplanting/zaaigoed

Grondeigenaren in het buitengebied van Neder-Betuwe kunnen net als Hendrik Zaayer in overleg een gratis advies ontvangen van een adviseur SLG voor versterking van de biodiversiteit op hun terrein. Het draagt bij aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. Bewoners kunnen beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen met aantrekkelijke korting aanschaffen. Kijk hier voor informatie en aanmelding.

Cursus voor vrijwilligers

Voor vrijwilligers is er een cursus biodiversiteit met aandacht voor uitvoering van ecologisch beheer: de voortplantings-, foerageer- en schuilgelegenheid van allerlei diersoorten in het cultuurlandschap. Nestkasten maken voor vogels en insectenhotels is ook onderdeel van de cursus. Kijk hier voor informatie en aanmelding.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe en sluit aan op de doelstelling van Bij Bewust Betuwe.
De tuin van Hendrik Zaayer is op afspraak te bezichtigen. Kijk op www.betuwsetuinenroute.nl en www.europesetuinen.nl

Ook interessant

Kijkje in en bij de poel

cursus hoogstamfruit

Cursus hoogstamfruit van start in Doesburg

Informatieavond Biodiversiteit in de poelen in gemeente Duiven

Doe mee aan cursus biodiversiteit in Hattem

Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland

kleine klokjesbij_Peter _Eekelder

Inspiratieavond biodiversiteit op prachtig erf in Opijnen

Meer vlinders en wilde bijen in Culemborg. Helpt u mee?

Lathyrusbij_Peter_Eekelder

Doe mee aan de praktijkcursus biodiversiteit in Beuningen