Bewoners welkom op uitwerkavond Levend Landschap Wekerom – De Valk

Onderhoud van houtwallen ter hoogte van de Lagevalkseweg, knotten van bomen, aanleg van een poel bij de Hammerdijk, ophangen van nestkasten langs de Koperensteeg voor bestrijding eikenprocessierups, erven geschikt maken voor uilen, realiseren bloemrijke bermen en overhoekjes, plaatsen van stevige banken langs Klompenpad, vastleggen streekgeschiedenis. Dit is een greep uit de ideeën aangedragen door bewoners van Wekerom en De Valk op de eerste bewonersavond op 12 november 2018 van Levend Landschap. Op maandag 4 februari 2019 gaan we kijken hoe we deze wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De uitwerkavond begint om 20.00 uur in het Kulturhus De Hooge Valk, Hoge Valkseweg 52a in De Valk. De inloop is vanaf 19.45 uur. Belangenvereniging Wekerom en Plaatselijk Belang De Valk nodigen jong en oud van harte uit om te komen.

Wekerom en De Valk hebben een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners zijn Belangenvereniging Wekerom en Plaatselijk Belang De Valk in samenwerking met de gemeente Ede en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gestart met het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Het project wordt in opdracht van de gemeente Ede begeleid door SLG.

Samen aan de slag

Op donderdagavond 4 februari a.s. worden de ideeën die door de bewoners zijn verzameld verder uitgewerkt. Tijdens deze avond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Dus wilt u ideeën uitgevoerd zien? Help dan meedenken op de uitwerkavond!

Contact

Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitwerkavond te komen, maar wilt u wel samen met andere dorpsbewoners met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met Anne van Driesten van Belangenvereniging Wekerom of Wilco Snellen van Plaatselijk Belang De Valk of 06-15894706.

Levend Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

Ook interessant

cursus hoogstamfruit

Doe mee aan de cursus Alles van het landschap Herwen en Aerdt

Meer dan tienduizend vrijwilligers actief in het landschap!

hoogstamfruit

Doe mee met beplantingsproject Vierakker vergroent!

Bewoners bedenken ideeën voor een mooier landschap rondom Maurik

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Wekerom – De Valk

Bewoners welkom op uitwerkavond Levend Landschap Varik-Heesselt

Bewoners welkom op infoavond Levend Landschap Maurik

Bewoners welkom op uitwerkavond Levend Landschap Hattem