Bewoners welkom op uitwerkavond Levend Landschap Varik-Heesselt

Met het dorp aan de slag met het onderhouden van knotwilgen op de Varikse Plaat in de Stiftsche Uiterwaarden, aanleg van een Klompenpad langs de theetuin, behoud en beleefbaar maken van de voor het gebied kenmerkende ‘kromakkers’ en ‘kleiputten’, ophangen nestkasten voor steenuilen en vleermuizen, aanleg bloemenlinten voor de wilde bijen, aanpak zwerfafval en erfadviezen.

Uitwerkavond op 14 november 2018

Dit is een greep uit de ideeën aangedragen door bewoners van Varik en Heesselt op de ideeënavond Levend Landschap Varik – Heesselt van 10 oktober jl. Op de uitwerkavond op 14 november 2018 gaan we kijken hoe en wie deze wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De uitwerkavond begint om 19.30 uur in het Toevershof, Walgtsestraat 5 in Varik. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.15 uur. Jong en oud is van harte welkom om te komen. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Varik-Heesselt heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is Dorpstafel Varik & Heesselt in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gestart met het project Levend Landschap. In dit dorpsproces brengen bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren en brengen zij onder begeleiding van SLG de projecten tot uitvoering.

Samen aan de slag

Op woensdag 14 november werken de bewoners de reeds verzamelde ideeën verder uit. Tijdens deze avond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan met een concreet idee. Wilt u meedenken? Kom dan naar de uitwerkavond!

Contact

Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitwerkavond op 14 november te komen, maar wilt u wel samen met andere dorpsbewoners met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met opnemen met de Dorpstafel Varik-Heesselt of met Freek Aalbers van SLG, tel. 026-3537444.

Levend Landschap Varik – Heesselt wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Neerijnen en de Provincie Gelderland.

Meer informatie

Bekijk het YouTube filmpje over de eerste bewonersavond van 10 oktober jl. (door Lies Geluk).
Kijk hier voor meer informatie over Levend Landschap en andere projecten in de gemeente Neerijnen.

Ook interessant

Heel Ede aan de slag! Dorpswerkdag op 14 maart

Bewoners Buurt Ede en Veldhuizen bedenken ideeën voor een aantrekkelijker landschap

Ook bewoners Ederveen en De Klomp planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Inwoners Neerijnen, Est en Varik-Heesselt planten bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied

Levend Landschap Hattem: biodiversiteit in eigen tuin

wormkruidbij_Peter Eekelder

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen

Varsselder

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Varsselder-Veldhunten

Steen- en kerkuilenavond in De Valk