Bewoners welkom op uitwerkavond Levend Landschap Stokkum

Het planten van fruitbomen in het dorp, het verfraaien van de toegangswegen en een wandeling langs mooie plekken als de molen en de wijngaard. Dat zijn enkele van de tientallen ideeën die bewoners op de ideeënavond Levend Landschap Stokkum van 18 oktober jl. naar voren hebben gebracht. Zo’n dertig inwoners hebben met elkaar bedacht hoe Stokkum en het omliggende gebied op het gebied van landschap, natuur, cultuur-historie en beleving nog aantrekkelijker te maken is. Op woensdag 22 november om 19.30 uur is de vervolgbijeenkomst in café zaal ‘De Pluum’, Eltenseweg 7 te Stokkum (inloop vanaf 19.15uur). Tijdens deze uitwerkavond gaan we kijken hoe we deze en andere wensen naar concrete uitvoering kunnen brengen. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Stokkum heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is de werkgroep Levend Landschap en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap Stokkum gestart. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen en waar ze met ondersteuning van SLG de projecten tot uitvoering brengen.

Tijdens de uitwerkavond werken we de meest kansrijke ideen samen verder uit. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te zetten? Tijdens de avond worden werkgroepen gevormd, die met elkaar aan de slag gaan om de ideeën tot uitvoering te brengen. Alle projecten die worden opgepakt, worden samengebracht in een uitvoeringsagenda.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique van Merrebach (06-52169856), André Menting (06-16488180) of Christien van der Zwart van SLG (026-3537444). Volg Levend Landschap Stokkum op Facebook via @levendlandschapstokkum.

Levend Landschap Stokkum wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Montferland en de Provincie Gelderland.

Ook interessant

Heel Ede aan de slag! Dorpswerkdag op 14 maart

Bewoners Buurt Ede en Veldhuizen bedenken ideeën voor een aantrekkelijker landschap

Ook bewoners Ederveen en De Klomp planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Inwoners Neerijnen, Est en Varik-Heesselt planten bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied

Levend Landschap Hattem: biodiversiteit in eigen tuin

wormkruidbij_Peter Eekelder

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen

Varsselder

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Varsselder-Veldhunten

Steen- en kerkuilenavond in De Valk