Bewoners welkom op infoavond Levend Landschap Maurik

Het opruimen van zwerfafval, een Klompenpad vanuit Maurik, de aanleg van patrijzenhagen en kruidenrijke akkerranden voor meer akkervogels, vlinders, bijen en andere insecten. Dat zijn mooie ideeën die bewoners hebben aangegeven voor een mooier landschappelijk Maurik. Heeft u ook ideeën om het landschap rond Maurik aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken, bijvoorbeeld door het vastleggen van verhalen of de aanleg van hoogstamboomgaarden rond Maurik? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Maurik op donderdag 15 november 2018.
De informatieavond begint om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik. Iedereen is van harte welkom!

Maurik is een prachtig dorp met een mooi buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Vereniging Dorpsbelang Maurik (VDM) in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Na een oproep van Dorpsbelang Maurik afgelopen zomer hebben bewoners al enkele ideeën kenbaar gemaakt. Jong en oud is van harte welkom om verder mee te denken. Kom ook met ideeën!

Ideeën verzamelen

Tijdens de informatieavond op 15 november willen wij meer ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Maurik een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn cultuurhistorie, ecologie/biodiversiteit, landschap, toegankelijkheid en educatie/jeugd. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, aan de slag met streekeigen beplanting, aanleg wandelroute, noem maar op. We zijn benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Maurik, bijvoorbeeld wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!

Uitwerken en uitvoeren plannen

Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, een helpende hand of beschikbaar stellen van grond. Samen maken we het landschap rond Maurik nog aantrekkelijker.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft veel ervaring met het ondersteunen van projecten als het Levend Landschap. Levend Landschap Maurik wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Buren en de Provincie Gelderland.

Contact

Bent u niet in de gelegenheid om naar de bewonersavond te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met Vereniging Dorpsbelang Maurik.

Ook interessant

Heel Ede aan de slag! Dorpswerkdag op 14 maart

Bewoners Buurt Ede en Veldhuizen bedenken ideeën voor een aantrekkelijker landschap

Ook bewoners Ederveen en De Klomp planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Inwoners Neerijnen, Est en Varik-Heesselt planten bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied

Levend Landschap Hattem: biodiversiteit in eigen tuin

wormkruidbij_Peter Eekelder

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen

Varsselder

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Varsselder-Veldhunten

Steen- en kerkuilenavond in De Valk