Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Varsselder-Veldhunten

Varsselder

Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor vlinders en bijen, herstel van poelen, vastleggen van oude verhalen, samenwerking met lopende initiatieven of aanleggen van erfbeplanting? Heeft u ideeën om het landschap in het buitengebied van Varsselder en Veldhunten aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de ideeënavond Levend Landschap op woensdag 15 januari 2020. Deze bewonersavond begint om 19.30 uur in ’t Dorpshuus aan de Berghseweg 7N in Varsselder. Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten nodigt iedereen van harte uit.

Varsselder en Veldhunten hebben een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten (VDVV) in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap Varsselder Veldhunten. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen om tot uitvoering te brengen.

Ideeën verzamelen

De Vereniging Dorpsbelangen is benieuwd naar uw ideeën en wensen. Tijdens de bewonersavond is ruimte voor alle mogelijke ideeën en plannen over thema’s als landschap, ecologie, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd- en natuureducatie. Alle inbreng van klein tot groot is welkom.
Als alle ideeën verzameld zijn gaan we op woensdag 5 februari kijken of en hoe deze te realiseren zijn. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. We willen samen met u de schouders onder deze plannen zetten.

Ben u verhinderd op 15 januari maar heeft u wel ideeën? Stuur deze dan op naar Wim Klompenhouwer van VDVV.

Levend Landschap Varsselder-Veldhunten wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Oude IJsselstreek en de Provincie Gelderland.

Ook interessant

Heel Ede aan de slag! Dorpswerkdag op 14 maart

Bewoners Buurt Ede en Veldhuizen bedenken ideeën voor een aantrekkelijker landschap

Ook bewoners Ederveen en De Klomp planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Inwoners Neerijnen, Est en Varik-Heesselt planten bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied

Levend Landschap Hattem: biodiversiteit in eigen tuin

wormkruidbij_Peter Eekelder

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen

Steen- en kerkuilenavond in De Valk

Bewoners welkom op startavond nieuwe Klompenpaden in Kilder en Stokkum