Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Breedenbroek Voorst

Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor vlinders en bijen, herstel van poelen, vastleggen van oude verhalen, samenwerking met lopende initiatieven of aanleggen van erfbeplanting? Heeft u ideeën om het landschap in het buitengebied van Breedenbroek en Voorst aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de ideeënavond Levend Landschap op maandag 11 november 2019. Deze bewonersavond begint om 19.30 uur in Café Restaurant Koenders aan de Terborgseweg 61 in Breedenbroek. Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst nodigt iedereen van harte uit.

Breedenbroek en Voorst hebben een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start de Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst (BVBV) in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap.
Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen om tot uitvoering te brengen.

Ideeën verzamelen

De belangenvereniging is benieuwd naar uw ideeën en wensen. Tijdens de bewonersavond is ruimte voor alle mogelijke ideeën en plannen over thema’s als landschap, ecologie, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd- en natuureducatie. Alle inbreng van klein tot groot is welkom.
Als alle ideeën verzameld zijn gaan we op dinsdag 10 december 2019 kijken of en hoe deze te realiseren zijn. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. We willen samen met u de schouders onder deze plannen zetten.

Ben u verhinderd op 11 november maar heeft u wel ideeën? Stuur deze dan per e-mail naar Jan Ton Lagerweij van BVBV.

Levend Landschap Breedenbroek Voorst wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Oude IJsselstreek en de Provincie Gelderland.

Ook interessant

Heel Ede aan de slag! Dorpswerkdag op 14 maart

Bewoners Buurt Ede en Veldhuizen bedenken ideeën voor een aantrekkelijker landschap

Ook bewoners Ederveen en De Klomp planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Inwoners Neerijnen, Est en Varik-Heesselt planten bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied

Levend Landschap Hattem: biodiversiteit in eigen tuin

wormkruidbij_Peter Eekelder

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen

Varsselder

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Varsselder-Veldhunten

Steen- en kerkuilenavond in De Valk