Bewoners Vierakker bedenken ideeën voor een aantrekkelijker landschap

Bloeiende bermen voor vlinders en bijen, een wandelroute ontwikkelen, een cursus over landschap en onderhoud, het planten van streekeigen bomen en struiken op eigen grond, het ophangen van een insectenhotel, het vastleggen van de streekgeschiedenis en het oprichten van een zwerfafvalbrigade. Dit zijn enkele ideeën aangedragen door bewoners uit Vierakker op de ideeënavond Levend landschap 17 september jl.
Op de uitwerkavond Levend Landschap op 29 oktober a.s. gaan we kijken hoe we deze en andere wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De bewonersavond begint om 19.30 uur in Theetuin Vierakker. Initiatiefgroep Vierakker nodigt iedereen van harte uit. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Interactief proces

Vierakker heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners startte Initiatiefgroep Vierakker in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Ideeën uitvoeren

Tijdens de uitwerkavond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes. We gaan de ideeën per thema verder uitwerken. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Dus wilt u andere ideeën uitgevoerd zien? Help dan meedenken op de uitwerkavond!

Levend Landschap Vierakker wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bronckhorst en de Provincie Gelderland.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Levend Landschap.

Kijk voor meer projecten die we in uw gemeente doen.

Ook interessant

De geheimen van kasteelterrein Engelenburg in Herwijnen

Denk en help mee met Levend Landschap Opijnen

Opzetten landschapsprojecten door en voor inwoners Hellouw

Vrijwilligers gezocht voor nieuwe Klompenpaden Est en Neerijnen

Heel Ede aan de slag! Dorpswerkdag op 14 maart

Bewoners Buurt Ede en Veldhuizen bedenken ideeën voor een aantrekkelijker landschap

Ook bewoners Ederveen en De Klomp planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Inwoners Neerijnen, Est en Varik-Heesselt planten bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied