Basistraining snoeien van fruitbomen

In deze cursus wordt nieuwe vrijwilligers van Hoogstambrigades of landschapsbeheerwerkgroepen de basis bijgebracht van het snoeien van fruitbomen. Wat is vormsnoei, regulier snoei en hoe snoei je fruitbomen met achterstallig onderhoud? De basistraining bestaat uit een theorie en een praktijkdeel.

Datum theorieavond: woensdag 18 november 2020
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: nader te bepalen

Datum praktijkochtend: vrijdag 4 december 2020
Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: nader te bepalen

Aantal: 20 deelnemers (minimaal 10 deelnemers nodig om door te gaan)
Doelgroep: Vrijwilligers van hoogstambrigades en landschapsbeheergroepen.
Voorwaarden: Deelnemer is onlangs ingestroomd in de Hoogstambrigade of is vrijwilliger bij een landschapsbeheergroep die onderhoud doet aan hoogstamfruit. De cursist gebruikt het digitale Handboek Hoogstamfruit, dat SLG beschikbaar stelt.
Eigen bijdrage: Geen

Vrijwilligers krijgen voorrang bij het volgen van de cursussen. Mocht een cursus niet vol zijn, dan wordt ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid geboden. Als particulieren zich eerder aanmelden, worden zij op een wachtlijst geplaatst.

We organiseren ook nog andere interessante cursussen. Kijk hier voor het hele cursusprogramma!

Ook interessant

Mooie verhalen over vrijwilligerswerk in Landschapsnieuws

Record aantal bomen en struiken geplant in 2019

Mooie resultaten voor Klompenpaden

Verdiepingscursus landschap in drie regio’s

Cursus Arbo & Veiligheid

Cursus maaien met de zeis

Cursus wat groeit en bloeit daar in de berm?

Cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)