Weidevogelvereniging Achterhoek

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren. Bij boeren plaatsen ze nestbeschermers en brengen ze het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met boeren over hun maaibeleid en geven graag voorlichting. Het hoogseizoen voor een boerenlandvogelvrijwilliger start in februari/maart wanneer de eerste vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied. De vrijwilligers gaan vaak alleen of met zijn tweeën op pad.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Weidevogelvereniging Achterhoek en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren:

Naam: Dhr. J. van der Weyde
Telefoon: 06-21875997
E-mail: Dhr. J. van der Weyde

De groep is werkzaam in de gemeente Oost Gelre en Aalten.