Weidevogelbescherming Overbetuwe

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren. Bij boeren plaatsen ze nestbeschermers en brengen ze het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met boeren over hun maaibeleid en geven graag voorlichting. Het hoogseizoen voor een boerenlandvogelvrijwilliger start in februari/maart wanneer de eerste vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied. De vrijwilligers gaan vaak alleen of met zijn tweeën op pad.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Weidevogelbescherming Overbetuwe en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator:

Naam: Dhr. H. Swarts
Telefoon: 0488-491248
E-mail: Dhr. H. Swarts
http://weidevogelsoverbetuwe.weebly.com/

 

De groep is werkzaam in de gemeente Overbetuwe.