Heg- en Haag Werkgroep Brummen e.o.

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Inhoud:

  • Nieuws: Cursus Heggenleggen 2017/2018
  • Wie zijn en wat doen wij?
  • Activiteitenkalender
  • Nadere informatie

De nieuw cursus ‘Heggenvlechten winter 2017/2018’

Deze bestaat uit 4 praktijkbijeenkomsten op een zaterdag in de periode 2e helft november 2017 – maart 2018 en 1 in het daarop volgend groeiseizoen. De theorieavond heeft reeds plaatsgevonden en wordt herhaald als daar voldoende interesse voor is onder cursusleden die de avond niet hebben bijgewoond. Als je tussentijds meedoet aan een paar activiteiten van de werkgroep, kan je aan het einde van het seizoen zelfstandig een heg aanplanten, herstellen, leggen en beheren. Het ambacht leer je vooral door het te doen.

Foto Lars Soerink

De cursuskosten zijn thans (13 september 2017) gesteld op  € 129,00 voor het volgen van alle modules. Er is plek voor ca. 16 personen. Losse modules kunnen ook gevolgd worden. De modules 1: aanplant, 2 herstel: en 4 beheer duren elk een dagdeel en kosten € 19,00 per stuk, module 3 duurt anderhalve dag en kost € 98,00. Het cursus programma is nog onder voorbehoud.

Tijdens de cursus is het ook mogelijk tegen een eigen bijdrage gesponsord plantmateriaal aan te schaffen.

Inschrijven cursus en enquete.

Inschrijven op de gehele cursus is mogelijk tot 1 november 2017.  Voor losse modules kan je je ook intekenen na 1 november 2017 en deelnemen mits er nog plek vrij is. Voor het inschrijven kan je een mail sturen naar hegenhaag@gmail.com en verzoeken om een inschrijfformulier.

Opgeven locaties van heggen

Ook kunt u aan ons als eigenaar of beheerder uw locaties van aan te planten, te herstellen en te leggen heggen opgeven via de e-mail. Mogelijk kunnen we met u uw wens realiseren.

Wie zijn en wat doen wij?

Heg- en Haagwerkgroep Brummen is een landschapsbeheergroep actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Het accent ligt op de aanplant en beheer van heggen en het beoefenen van het ambacht “heggenleggen”.

Bij het leggen van heggen worden de stammen van struiken ingekapt of ingezaagd en schuin over elkaar gelegd. Daarna wordt de heg verstevigd om te voorkomen dat deze omvalt. Na een aantal jaren ontstaat een stevig levend ondoordringbaar “hegwerk”. Het houdt het vee in de weide, weert wild of ongenode gasten van de akker of het erf, geeft  voedsel en beschutting  aan planten, dieren en zelfs de mens en verfraait het landschap, de stad, wijk of dorp prachtig.

De werkgroep wil in haar werkgebied plekken realiseren waar bewoners, maar ook bezoekers van elders regelmatig het ambacht kunnen beoefenen. Het streven is dat op termijn mensen ook zelfstandig aan de slag kunnen.

De activiteiten van de werkgroep vinden voornamelijk plaats van het late najaar tot het vroege voorjaar en mogelijk een enkele keer in het groeiseizoen. In het seizoen 2017/2018 wordt gewerkt op elke 1e vrijdagmiddag en 3e zaterdag van de maand en  een dag tussen kerst en oud/nieuw. Voor een incidentele deelname aan de groepsactiviteiten of als je start met regelmatige deelname, hoef je geen ervaring te hebben. De andere deelnemers helpen je om je in het ambacht te bekwamen. Wel adviseren we je op termijn een cursus te gaan volgen als je vaker wil deelnemen of verder wilt bekwamen in het ambacht. Check altijd de facebookpagina van de werkgroep om na te gaan of een werkdag door gaat en voor de locatie. Je kan ook lid worden van de app-groep om actueel geïnformeerd te zijn over de werkdagen. Stuur hiervoor een e-mail.

Deelnemer “Nationale Natuurwerkdag en” NL doet” 

Op deze dagen 4 november a.s. en 9 en 10 maart 2018 gaan we ook aan de slag. Meld je aan voor deelname via ons mailadres hegenhaag@gmail.com in verband met de beschikbaarheid van gereedschap en begeleiding.

Activiteitenkalender 2017/2018

Datum Tijdstip Omschrijving Locatie
3e Zaterdag 21 oktober 9.30-15.00 uur werkdag Kwazenboschweg
1e vrijdag 3 november 13.00-16.00 uur. werkmiddag Groote Modderkolk
zaterdag 4  november 9.30 – 16.00 uur Nationale Natuurwerkdag Kwazenboschweg
3e zaterdag 18 november 9.30 -15.00 uur Werkdag Kwazenboschweg
zaterdag 25 november 9.30-13.00 uur 1e Cursusdag planten Ntb
1e vrijdag 1 december 13.00-16.00 uur. werkmiddag Groote Modderkolk
3e zaterdag  16 december

9.30 – 15.00 uur

 

9.30-13.00 uur

werkdag

2e cursusdag herstellen heg

Kwazenboschweg

 

Ntb

Donderdag 28 december 9.30-15.00 uur Kerstcalorieën verbranden ntb
1e vrijdag 5 januari 13.00-16.00 uur. werkmiddag Groote Modderkolk
3e zaterdag 20 januari

9.30-15.00 uur

9.30 – 15.00 uur

werkmiddag

3e cursusdag, heggenleggen

ntb

ntb

1e vrijdag 2 februari 13.00-16.00 uur. werkmiddag Groote Modderkolk
3e zaterdag 17 februari

9.30-15.00 uur

9.30-13.00 uur

Werkmiddag

4e cursusdag heggenleggen.

Ntb

ntb

1e vrijdag 2 maart 13.00-16.30 uur. werkmiddag Kwazeboschweg
Vrijdag 9 maart 13.00-16.00 uur NL Doet ntb
Zaterdag10 maart 9.30-16.00 uur NL Doet ntb
3e zaterdag 17 maart 9.30-15.30 uur. werkdag Kwazeboschweg

Nadere informatie

Wilt u meer informatie over deze vrijwilligersgroep dan kunt u contact opnemen met de coordinator en organisatoren van de werkgroep de coördinator Henk Jan de Looff, René Rijks of Norbert Lucassen via een e-mail naar hegenhaag@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op. Ook kunt u onze facebookpagina bezoeken www.facebook.com/hegenhaag.

E-mail: Heg en Haag Werkgroep Brummen

www.facebook.com/hegenhaag