Heg- en Haag Werkgroep Brummen e.o.

Klik op de link en ga direct naar:


De nieuwe cursus ‘Heggenleggen winter 2018/2019’

De voorbereiding voor het geven van een nieuwe cursus vinden thans volop. Na de cursus kan je in klein teamverband zelfstandig een heg leggen. De inhoud van de cursus volgt het ambacht van heggenleggen zoals de landelijke Vereniging Heg en Landschap uitvoert.

Foto Lars Soerink

Inspiratiebijeenkomsten

– 1 november 2018 19.30 uur IVN gebouw De Klaproos Korenbloemstraat 21 te Rheden

– Natuurwerkdag 3 november 14.00 uur Kinderboerderij de Schouw Schouwlaakseweg 2

U krijgt informatie iover de functie van de heg, de cultuurhistorie en ecologische waarden en een korte inleiding op de techniek van het heggenleggen. De bijeenkomsten zijn voor een ieder toegankelijk, kosteloos en verplichten  tot niets. Wel even melden via hegenhaag@gmail.com dat je komt.  Mogelijk vinden nog meerdere inspiratiebijeenkomsten plaats.

Cursusinhoud

Deze bestaat uit 4 praktijkbijeenkomsten. Deze beslaan een groot en telkens wisselend deel van een zaterdag beslaan in de periode 2e helft november 2018 tot en met maart 2019. De locaties zijn in de gemeente Brummen en/of aangrenzende gemeenten. Daarna vinden nog een twee bijeenkomst plaats in het groeiseizoen. De praktijkbijeenkomsten bestaan uit:

  1. 24 november 2018; Het planten van een heg.
  2. 15 december 2018: Het leggen van een heg volgens een engelse vlechtstijl.
  3. 19 januari 2019: Het vlechten van een heg volgens de Maasheggenstijl.
  4. 16 februari 2019: Het herstel van een oude haag door leggen en vlechten.
  5. 25 mei 2019: Bekijken resultaat en nazorg gelegde heggen.
  6. Onderhoud van het gebruikte gereedschap en van een na leggen(zaterdag vlechtseizoen 2019/2020).

Het gebruik van gereedschap en specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen, koffie met iets erbij en tenminste één warme maaltijd is in de prijs begrepen.

Met meters maken leer je het ambacht echt. Dit is mogelijk door deel te nemen aan de groepsactiviteiten van de Stichting.

Cursuskosten

De kostprijs voor  het volgen van de gehele cursus bedroeg vorig cursusseizoen € 129,–. De verwachting is dat de prijs dit cursusjaar hetzelfde wordt. De totaalprijs van het volgen van de losse modules ligt hoger.

Inschrijven cursus.

Inschrijven voor de gehele cursus is mogelijk tot en met 11 november 2018. Daarna kan je je enkel nog inschrijven voor losse modules mits er nog plek vrij is. Voor het inschrijven kan je een mail sturen naar hegenhaag@gmail.com en verzoeken om een inschrijfformulier.

De cursus vindt doorgang bij aanmelding door tenminste acht personen. Er is plek voor maximaal 16 deelnemers.

Degenen die zich inschrijven voor de gehele cursus krijgen gedurende het cursusjaar dezelfde gunsten als donateurs. Dit zijn het aanschaffen van gesponsord plantmateriaal tegen een eigen bijdrage en bedongen kortingen op gereedschappen, literatuur ed. en prioriteit bij bevestiging van adoptie van een aangeboden t.z.t. te leggen haag.

Workshop slijpen gereedschappen

Op donderdagavond 11 oktober 18.30 uur as verzorgen we deze cursus in samenwerking met Martijn Elsbosch, een staaldeskundige van de TU-Delft op de praktijkschool te Zutphen. Naast een beetje theorie leer je op oefenmateriaal en gereedschap hoe je je gesmede en antieke hiep, billhook, kapmes en bijl zo scherp kan krijgen als een scheermes. Kosten € 20,–, begunstigers werkgroep € 5,–.  NB: nog beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Wie zijn en wat doen wij?

Heg- en Haagwerkgroep Brummen is een landschapsbeheergroep actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Het accent ligt op de aanplant en beheer van heggen en het beoefenen van het ambacht “heggenleggen”.

Bij het leggen van heggen worden de stammen van struiken ingekapt of ingezaagd en schuin over elkaar gelegd. Daarna wordt de heg verstevigd om te voorkomen dat deze omvalt. Na een aantal jaren ontstaat een stevig levend ondoordringbaar “hegwerk”. Het houdt het vee in de weide, weert wild of ongenode gasten van de akker of het erf. Het biedt voedsel en beschutting  aan planten, dieren en zelfs de mens. Gelegde hagen verfraaien het landschap, de stad, wijk of dorp prachtig.

De werkgroep wil in haar werkgebied plekken realiseren waar bewoners regelmatig het ambacht kunnen beoefenen.

De activiteiten van de werkgroep vinden voornamelijk plaats van het late najaar tot het vroege voorjaar en mogelijk een enkele keer in het groeiseizoen. In het seizoen 2017/2018 wordt gewerkt op elke 1e vrijdagmiddag en 3e zaterdag van de maand en  een dag tussen kerst en oud/nieuw. Voor een incidentele deelname aan de groepsactiviteiten of als je start met regelmatige deelname, hoef je geen ervaring te hebben. De andere deelnemers helpen je om je in het ambacht te bekwamen. Wel adviseren we je op termijn een cursus te gaan volgen als je vaker wil deelnemen of verder wilt bekwamen in het ambacht. Check altijd de facebookpagina van de werkgroep om na te gaan of een werkdag door gaat en voor de locatie. Je kan ook lid worden van de app-groep om actueel geïnformeerd te zijn over de werkdagen. Stuur hiervoor een e-mail.

 

Deelnemer “Nationale Natuurwerkdag en” NL doet” 

Op deze dagen 3 november a.s. en 15 en 16 maart 2019 gaan we ook aan de slag. Meld je aan voor deelname via ons mailadres hegenhaag@gmail.com in verband met de beschikbaarheid van gereedschap en begeleiding.


Adoptie van heggen

Als eigenaar of beheerder kunt u uw plantlocatie voor een heg, te herstellen en te leggen heggen opgeven via een e-mail. We nemen daarna met u contact op om te overleggen of en hoe we de adoptie vorm geven. Prioriteit hebben de heggen die een veekerende functie hebben of krijgen. Vee helpt namelijk met hun vraatgedrag de gelegde heg nog dichter te maken en bespaart op de inspanningen voor het jaarlijkse onderhoud. Daarnaast willen we graag een heg ontwikkelen en leggen in de bebouwde omgeving, die op termijn de functie het weren van onbevoegden kan vervullen zoals een levenloos hekwerk van staal, draad en gaas.


Activiteitenkalender 2018/ 2019

Datum Tijdstip Omschrijving Locatie
Vrijdag 5 oktober 2018 13.00-17.00 uur werkmiddag Grote Modderkolk Loenen
Zaterdag 15 oktober 2018 9.30–15.30 uur werkdag Hoekendaalseweg 9 Warnsveld
Vrijdag 2 november 2018 13.00-17.00 uur werkmiddag Ntb
Zaterdag 3 november 2018 9.30-15.30 uur nationale natuurwerkdag Kinderboerderij Zutphen Schouwlaakseweg 2
Zaterdag 17 november 2018 9.30-15.30 uur werkdag Ntb
Zaterdag 24 november 2018 9.30-13.00 uur 1e Cursusdag planten Elzenbos Brummen
Vrijdag 7 december 2018 13.00-17.00 uur werkmiddag Ntb
Zaterdag  15 december 2018 9.30-15.30 uur werkdag, 2e cursusdag heg leggen Ntb
Zaterdag 29 december 9.30-16.30 uur Kerstcalorieën verbranden ntb
Vrijdag 4 januari 13.00-17.00 uur werkmiddag ntb
Zaterdag 19 januari 9.30-15.30 uur werkmiddag, 3e cursusdag, maasheggenstijl ntb
Vrijdag 1 februari 13.00-17.00 uur werkmiddag ntb
Zaterdag 16 februari 2019 9.30-15.30 uur werkmiddag, 4e cursusdag: herstellen heg ntb
Vrijdag 1 maart 13.00-17.00 uur werkmiddag ntb
Vrijdag 15 en 16 maart 9.30-16.30 uur NL Doet en werkdag ntb
Vrijdag 5 april 13.00-17.00 uur laatste werkmiddag ntb
Zaterdag 25 mei 9.30-16.00 uur schouwen hagen en 5e cursusdag div

Nadere informatie

Wilt u meer informatie over deze vrijwilligersgroep dan kunt u contact opnemen met de coordinator en organisatoren van de werkgroep de coördinator Henk Jan de Looff, René Rijks of Norbert Lucassen via een e-mail naar hegenhaag@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op. Ook kunt u onze facebookpagina bezoeken www.facebook.com/hegenhaag.

E-mail: Heg en Haag Werkgroep Brummen