Heg- en Haag Werkgroep Brummen e.o.

Klik op de link en ga direct naar:

 1. Wie zijn en wat doen wij?
 2. Nieuwe cursus Heggenleggen 2019/2020
 3. Deelnemer Natuurwerkdag en NL-Doet
 4. Adoptie van een heg
 5. Activiteitenkalender
 6. Nadere informatie

Wie zijn en wat doen wij?

Heg- en Haagwerkgroep Brummen is een landschapsbeheergroep actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Bij de werkgroep gaat het vooral om gezellig met een groep van bekenden in de buitenlucht actief en fysiek bezig zijn. Gelijkgestemden zijn altijd welkom. Tegelijk leveren we een bijdrage aan plaatselijke natuur- en landschapswaarden. Het accent ligt op het beoefenen van het ambacht “heggenvlechten” en de aanplant en het beheer van heggen. Maar we nemen ook elk jaar een aantal knotwilgen onder handen of oogsten de benodigde materialen uit hakhout. Een deel van de leden oefent om deel te nemen aan nationale en internationale kampioenschappen. De werkgroep heeft het beheer van een aantal hagen in haar beheersgebied geadopteerd. Jaarlijks organiseren we een cursus voor nieuwkomers of geïnteresseerden.

Bij het leggen van heggen worden de stammen van struiken ingekapt en naar de grond gebogen. Daarna wordt de heg verstevigd om te voorkomen dat deze omvalt. Na een aantal jaren ontstaat een stevig levend ondoordringbaar “hegwerk”. Het houdt het vee in de weide, weert wild of ongenode gasten van de akker of het erf. Het biedt voedsel en beschutting  aan planten, dieren en zelfs de mens. Gelegde hagen verfraaien het landschap, de stad, wijk of dorp prachtig.

De activiteiten van de werkgroep vinden voornamelijk plaats vanaf september tot en met maart en een enkele keer in het groeiseizoen. In het seizoen 2019/2020 wordt gewerkt op elke 1e vrijdagmiddag en 3e zaterdag van de maand en  een dag tussen kerst en oud/nieuw. Voor een incidentele deelname aan de groepsactiviteiten of als je start met regelmatige deelname, hoef je geen ervaring te hebben. De andere deelnemers helpen je om je in het ambacht te bekwamen. Wel adviseren we je op termijn de “eigen cursus”van de werkgroep te volgen. Check altijd de facebookpagina van de werkgroep om na te gaan of een werkdag door gaat en voor de locatie. Je kan ook lid worden van de app-groep om actueel geïnformeerd te zijn over de werkdagen. Stuur hiervoor een e-mail.

De nieuwe cursus ‘Heggenleggen winter 2019/2020’

De voorbereiding voor de nieuwe cursus vinden thans volop plaats. Na de cursus kan je in klein teamverband zelfstandig een heg leggen. De inhoud van de cursus volgt het ambacht zoals het “Gilde van Heggenvlechters” het praktiseert.

Foto Lars Soerink

Inspiratiebijeenkomsten

In de periode tweede helft september tot en met halverwege november vinden inspiratiebijeen-komsten plaatsen.

U krijgt informatie over de functie van de heg, de cultuurhistorie en ecologische waarden en een korte inleiding op de techniek van het heggenleggen. De bijeenkomsten zijn voor een ieder toegankelijk, kosteloos en verplichten  tot niets.  Voor het op de hoogte blijven van de data en locaties van deze bijeenkomsten via uw e-mailbox kunt u ons mailen.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. de inspiratiebijeenkomst – het theoriedeel op een avond
 2. vier praktijkbijeenkomsten in de periode november-maart op zaterdagen van 9.30 – 15.30 uur. Deze bijeenkomsten gaan over het planten van de heg en drie over het vlechten van de heg volgens de maasheggen- en staken & binders-stijl.
 3. één 1 praktijkbijeenkomst in het groeiseizoen op een zaterdag.
 4. één praktijk-avondbijeenkomst in september of oktober over het onderhoud van gereedschappen
 5. een proeve in het nieuwe seizoen waarna je een certificaat van deelname ontvangt.

De locaties zijn in de gemeente Brummen en/of weide omgeving. Exacte data volgen later nog op deze plek.

Het gebruik van gereedschap en specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen, koffie met iets erbij en tenminste één warme maaltijd is in de prijs begrepen. Veelal ontvangt de eigenaar van de heg ons met veel lekkers en gezelligheid. “Je komt zo nog eens op bijzondere plekken en in huizen van plattelanders”, volgens één van de cursisten van vorig jaar.

We hebben gemerkt dat met alleen het volgen van de cursus je het ambacht niet leert. Met meters maken leer je het ambacht echt. Dat kan door deel te nemen aan de vele groepsactiviteiten van de werkgroep.

Cursuskosten

De kostprijs voor  het volgen van de gehele cursus bedraagt € 149,50 incl. een handleiding. De totaalprijs van het volgen van de losse modules ligt hoger.

Inschrijven cursus.

Inschrijven voor de gehele cursus is nu al mogelijk. Wees er snel bij want deelnameplekken zijn beperkt. Inschrijven op losse modules is ook mogelijk in zoverre er nog plekken vrij zijn. Voor het inschrijven kan je een mail sturen naar hegenhaag@gmail.com en verzoeken om een inschrijfformulier.

De cursus vindt sowiezo doorgang bij deelname door tenminste acht personen. Er is plek voor maximaal 16 deelnemers.

Degenen die zich inschrijven voor de gehele cursus krijgen gedurende het cursusjaar dezelfde gunsten als donateurs. Dit zijn het aanschaffen van gesponsord plantmateriaal tegen een eigen bijdrage en bedongen kortingen op gereedschappen, literatuur ed. en prioriteit bij bevestiging van adoptie van een aangeboden t.z.t. te leggen haag.

 

Deelnemer “Nationale Natuurwerkdag en” NL doet” 

Op deze dagen  gaan we ook aan de slag. Meld je hiervoor aan op via de site van de Landelijke Natuurwerkdag en via die van NLdoet. De Landelijke Natuurwerkdag vindt veelal plaatst in het eerste weekend van november, NL doet op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 2020. Aanmelden via de website van de Landelijke Natuurwerkdag en NLdoet.

Adoptie van heggen

Als eigenaar of beheerder kunt u uw plantlocatie voor een heg, te herstellen en te leggen heggen opgeven via een e-mail. We nemen daarna met u contact op om te overleggen of en hoe we de adoptie vorm geven. Prioriteit hebben de heggen die een veekerende functie hebben of krijgen. Vee helpt namelijk met hun vraatgedrag de gelegde heg nog dichter te maken en bespaart op de inspanningen voor het jaarlijkse onderhoud. Daarnaast willen we graag een heg ontwikkelen en leggen in de bebouwde omgeving, die op termijn de functie het weren van onbevoegden kan vervullen zoals een levenloos hekwerk van staal, draad en gaas.

Activiteitenkalender 2018/ 2019

Datum Tijdstip Omschrijving Locatie
Vrijdag 6 september 13:00-17:00 werkmiddag Broekmaatje
Zaterdag 21 september 9.30-15.30 uur werkdag Broekmaatje
Donderdag 3 oktober 19:00 – 22:00 Slijpcursus praktijkschool Zutphen
Vrijdag 4 oktober 13.00-17.00 uur werkmiddag Ntb
Zaterdag 19 oktober 9.30–15.30 uur werkdag Ntb
Zaterdag 26 oktober Hele dag NK hedgelaying Engeland Wiltshire
Vrijdag 1 november 13.00-17.00 uur werkmiddag Zutphen
Zaterdag 2 november 9.30-15.30 uur nationale natuurwerkdag Zutphen
Zaterdag 16 november 9.30-15.30 uur

Werkdag

1e Cursusdag

Broekmaatje
Vrijdag 6 december 13.00-16.30 uur werkmiddag Ntb
Zaterdag 14 december 2018 9.30-15.30 uur werkdag, 2eecursusdag heg leggen  Brummen
Zaterdag 28 december 9.30-16.30 uur Kerstcalorieën verbranden ntb
Vrijdag 3 januari 13.00-16.30 uur. werkmiddag ntb
Zondag 11 januari NK heggenleggen ?
Zaterdag 19 januari 9.30-15.30 uur werkdag, 3ee cursusdag, ntb
Vrijdag 7 februari 13.00-17.00 uur. werkmiddag ntb
Zaterdag 15 februari 9.30-16.30 uur Werkdag, 4e cursusdag  ntb
Vrijdag 6 maart 13.00-17.00 uur. werkmiddag ntb
Zaterdag 7 maart 10.00 – 17:00 Cursus plakhaag Broekmaatje
Vrijdag 13 en 14 maart 9.30-17.00 uur NL Doet ntb
Zaterdag 14 maart 9.30 – 16.30 NL Doet
Zondag 15 maart 9.30 – 17.00 NK Maasheggenvlechten Boxmeer e.o
Vrijdag 3 april 13.00 – 17.00 uur laatste werkmiddag ntb
Zaterdag 6 juni 9.30-16.00 uur schouwen hagen en 5e cursusdag div

Nadere informatie

Wilt u meer informatie over deze vrijwilligersgroep dan kunt u contact opnemen met de coordinator en organisatoren van de werkgroep de coördinator Henk Jan de Looff, René Rijks of Norbert Lucassen via een e-mail naar hegenhaag@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op. Ook kunt u onze facebookpagina bezoeken www.facebook.com/hegenhaag.

E-mail: Heg en Haag Werkgroep Brummen