Kopje landschapsnieuws zomer

Zomer 2020

Speciaal voor iedereen woonachtig in het buitengebied brengen we viermaal per jaar Landschapsnieuws uit. Hierin staan leuke nieuwtjes, tips en adviezen, een kalender met activiteiten en nog veel meer. Hieronder staat slechts een selectie van Landschapsnieuws. Andere onderwerpen zijn de cursus Particuliere Landschapsparels, weidevogelbescherming, het boerenerf en de column van Arjan Vriend. Direct naar Landschapsnieuws.

Natuurerf in Hoevelaken

Verscholen in het groen van Landgoed Hoevelaken ligt de boerderij van Bram van de Klundert en zijn vrouw Yvonne. Toen zij hier kwamen wonen bestond het erf uit een kaal weiland en grind. In vijf jaar tijd hebben zij deze plek omgetoverd tot een prachtig voorbeeld van een Natuurerf. Voor het huis ligt een kruidenrijk graslandje, ter grootte van een ruim gazon. Er staan enkelhoge kruiden, hoe langer je kijkt hoe meer variatie je ziet. Bekijk meer op de website.
boomgaard ri erf

Het belang van poelen

Een poel is een veelzijdig landschapselement, met verschillende microbiotopen zoals open water, kale oevers, begroeide oevers, een ondiepe laag water die snel opwarmt en een diepere laag. Een poel trekt veel soorten aan, zowel amfibieën als bijzondere planten en bijvoorbeeld libellen. Om een beter beeld te krijgen van de poelen in Gelderland en de staat van onderhoud, start SLG samen met RAVON het project poelen.nu. Lees meer in Landschapsnieuws.
poelen.nu

Doe weer mee: Plant 100.000 bomen en struiken in Gelderland

Vorig jaar deden maar liefst 263 enthousiaste deelnemers mee aan de plantactie ‘Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland’. Zij plantten samen 122.733 struiken en 1200 bomen op hun eigen grond. Over een periode van 50 jaar wordt hiermee ruim drieduizend ton CO2 vastgelegd. Met de aanplant van al deze extra bomen en struiken zetten we samen een stap naar een energieneutraal Gelderland. Meer informatie...
aanplantactie

Natuurwerkdag, ontdek je omgeving

De bomen zijn weer frisgroen, het gras groeit, bloemen en kruiden bloeien. We zijn blij met het werk dat vele vrijwilligers hebben verricht tijdens de Natuurwerkdag afgelopen november. Nu wij meer dan ooit genieten van onze omgeving en het buiten zijn, nemen we nog eens een kijkje op de werkplekken van afgelopen winter. De knotwilgen in de uiterwaarden bij Randwijk zijn prachtig uitgelopen, zien we vanaf de dijk. Lees meer in Landschapsnieuws.
2 stichting knotwilgheteren randwijk

Vleermuizen

Op een warme zomeravond kunnen we in de tuin genieten van de acrobatische vluchten van vleermuizen. Het zijn echte insecteneters die soms wel duizend insecten (veel muggen!) per nacht eten. Vleermuizen zijn een belangrijke schakel in het behoud van natuurlijk evenwicht en het tegengaan van plagen. Met eenvoudige maatregelen kunnen we erven en tuinen nog geschikter maken voor deze beschermde dieren. Lees meer in Landschapsnieuws.
shutterstock_Dwergvleermuis_Rudmer Zwerver

Boek: insectenrijk

Schrijfster en insectenkenner Aglaia Bouma had ooit een angst voor insecten. Ze was dan ook als tiener gestoken door een hoornaar en bleek hyperallergisch. Later ging ze zich juist verdiepen in insecten en werd ze entomoloog. Dat is fijn voor ons want dankzij haar boek krijgen we veel kennis over het gedrag van insecten in onze tuin en in de natuur. Geen veldgids maar een informatief en liefdevol boek over de boeiende leefwijze van kevers, libellen, oorwurmen, bijen, gaasvliegen en andere insecten in onze omgeving. Lees meer in Landschapsnieuws.
AC_Bouma_DRUK.indd
footer-landschnws-02