Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland

De 100.000 bomen en struiken zijn bereikt! Op dit moment is deelname daardoor niet meer mogelijk. Wij hopen volgend jaar een vervolg aan deze actie te kunnen geven! Bedankt voor uw deelname en belangstelling.

De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Één van de concrete maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken. Laten we met elkaar de eerste stap zetten naar een energieneutraal Gelderland en zorgen voor de aanplant van ten minste 100.000 bomen en struiken aankomend plantseizoen.
Doet u mee?

“Bomen en struiken dragen bij aan landschapskwaliteit, biodiversiteit, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling”

Patrijs_Jan Stronks

Vroeger stond er veel beplanting in het landschap zoals, heggen, hagen, bosjes en grote solitaire bomen. Deze beplanting gaf het landschap kleur, structuur en was voor veel diersoorten van levensbelang. De beplanting zorgde voor voedsel, schuil- en nestgelegenheid. Tegenwoordig is veel van deze beplanting verdwenen en daarmee staan ook veel diersoorten onderdruk. Ook wij mensen hebben veel baat bij een groene omgeving.

Graag willen we naast extra CO2 vastlegging ook de landschapsstructuren versterken en biodiversiteit verhogen. Met onderstaande acties stimuleren we de aanplant van lijnvormige elementen in het landschap, zoals houtsingels, bijenhaag, patrijzenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg. Daarnaast willen we graag weer meer schaduwbomen terug in het landschap, dit kan met de aanplant van bomenrijen, boomgroepen of solitaire bomen in of naast het weiland.

Hoe werkt het?

De 100.000 bomen en struiken kunnen aankomend plantseizoen aangeplant worden door middel van drie regiogebonden acties, te weten: herstel coulissenlandschap Achterhoek, heggen en hagen in het Rivierengebied en herstel houtsingels op de Veluwe. Daarnaast start provinciaal de actie voor de aanplant van schaduwbomen. In elke regio organiseren we een informatiebijeenkomst.

Onderstaand vindt u meer informatie over de acties en een aanmeldformulier. Na aanmelding, ontvangt u een automatische bevestiging. Een adviseur van SLG neemt uw aanmelding in behandeling. U ontvangt van de adviseur per e-mail een overzicht van het assortiment. Hierbij ontvangt u ook aanplant en onderhoud instructies. De beplanting kunt u ophalen op een feestelijke uitdeeldag in het najaar 2019/voorjaar 2020. U dient de beplanting daarna zelf aan te planten en te onderhouden. De beplanting is kostenloos mits u aan de voorwaarden voldoet. In de voorwaarden voor deelname staat aangegeven wanneer de uitdeeldag in uw regio plaatsvindt!

Acties

Hieronder staan de diverse acties waaraan u mee kunt doen! De lijnvormige landschapselementen die aangeplant kunnen worden via de acties zijn: houtsingel, patrijzenhaag, bijenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg. Kijk hier voor een beschrijving van deze landschapselementen, zodat u een goede keuze kunt maken.

Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

 

 

Het karakteristieke coulissenlandschap, wordt gekenmerkt door een afwisseling van weilanden, akkers met houtsingels, heggen en bomenrijen. Het door velen geroemde landschap, vormt het leefgebied voor veel planten en dieren, zoals de ree, patrijs en steenuil.
Veel beplanting in het coulissenlandschap is verdwenen of aan het verdwijnen. Woont u in het buitengebied, dan kunt u zelf bijdragen aan het herstel. U ontvangt de beplanting kostenloos mits u aan de voorwaarden voldoet. Help mee en plant een houtsingel, struweelhaag, patrijzenhaag of bijenhaag!

Voorwaarden voor deelname, actie herstel coulissenlandschap Achterhoek

Voorwaarden voor deelname vrijwilligersgroepen, actie herstel coulissenlandschap Achterhoek

Kijk hier voor de soortenlijst.

Toen de eerste mensen op de Veluwe kwamen wonen, bestond de Veluwe voornamelijk uit gemengd eikenbos. Hierin kwamen reeën, herten, oerossen, elanden en wilde zwijnen voor. Door het toenemen van de bevolking die leefde van akkerbouw en veeteelt, nam de ontbossing toe. Rond de ontginningen werden houtwallen met elzen, eiken en beuken aangelegd.
Op sommige plaatsen zie je deze historische houtwallen nog staan. Graag willen we waar mogelijk weer houtwallen opnieuw aanplanten, in de hoop dat ze over 100 jaar nog steeds op de Veluwe te vinden zijn. Ze bieden schuil- en nestgelegenheid voor bijvoorbeeld de ree of de das. Met deze actie kunt u met subsidie beplanting aanschaffen voor de aanleg van een landschapselement. U ontvangt de beplanting kostenloos mits u aan de voorwaarden voldoet. Help mee en plant een houtsingel, historische struweelhaag, patrijzenhaag of bijenhaag!

Voorwaarden voor deelname, actie houtsingels Veluwe


Voorwaarden voor deelname vrijwilligersgroepen, actie houtsingels Veluwe

Kijk hier voor de soortenlijst.

Heggen en hagen vormen waardevolle en beeldbepalende elementen in het rivierengebied. Boeren gebruikten heggen duizenden jaren als perceelscheiding, vee- en/of wildkering en als producent van brand- en geriefhout. Prikkeldraad verving de heg als afscheiding. De heg verloor haar functie en is daardoor langzaam uit het landschap verdwenen.

Heggen zijn daardoor minder functioneel voor boeren, maar des te meer belangrijk voor landschap en natuur. Heggen zijn kenmerkende elementen van grote delen van Gelderland. Door grote variatie in begroeiing en microklimaat bieden ze planten en dieren veel mogelijkheden. Ze bieden beschutting, een leefgebied, voedsel en een verbindingsweg tussen de open velden en weilanden. U ontvangt de beplanting kostenloos mits u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor deelname, actie heggen en hagen Rivierengebied

Voorwaarden voor deelname vrijwilligersgroepen, actie heggen en hagen Rivierengebied

Kijk hier voor de soortenlijst

In het oude cultuurlandschap hebben bomen altijd een belangrijke rol gespeeld. We komen ze tegen in houtsingels, bomengroepen, bomenrijen (lanen) maar ook solitair. Daarnaast werden bomen ook aangeplant als afbakening (grensboom) en hadden ze op sommige plaatsen een religieuze of symbolische betekenis. De bomen leverden brand- en timmerhout, maar zorgden ook voor schaduw in de laan en voor het vee.
Veel van deze bomen zijn verdwenen. Naast schaduw, zorgt de boom ook voor verkoeling voor mens en dier en legt de boom CO2 vast, wie wil dit nou niet? Met deze actie kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van minimaal 3 schaduwbomen! U ontvangt de beplanting kosteloos mits u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor deelname actie schaduwbomen


Voorwaarden voor deelname actie schaduwbomen vrijwilligersgroepen

Kijk hier voor de soortenlijst.

Ook interessant

Mooie verhalen over vrijwilligerswerk in Landschapsnieuws

Tel mee op 18 en 19 april met de Nationale Bijentelling

Record aantal bomen en struiken geplant in 2019

Mooie resultaten voor Klompenpaden

Verdiepingscursus landschap in drie regio’s

Cursus Arbo & Veiligheid

Cursus maaien met de zeis

Cursus wat groeit en bloeit daar in de berm?