Werken in het Landschap in en om Wageningen

We doen verschillende beheer- en onderhoudswerkzaamheden in het landschap in en om Wageningen en iedereen kan meedoen. Het werk bestaat onder andere uit het opschonen van heideveldjes, het knotten van wilgen, het vrijstellen en opschonen van poelen, het opruimen van zwerfafval en het snoeien van opslag op en om grafheuvels. We vragen toestemming aan de grondeigenaar en/of beheerder voordat we aan de slag gaan. We stemmen onze werkzaamheden en onze planning af op die van andere vrijwilligersgroepen in Wageningen, zodat er nog meer mogelijkheden zijn om allerlei vrijwilligerswerk in het landschap te kunnen doen. Er is geschikt werk voor mensen van alle leeftijden en we bieden een prachtige belevingservaring voor kinderen vanaf 10  jaar. Er wordt gewerkt met goed gereedschap dat we lenen van SLG en we lenen ook handschoenen en helmen van SLG. Via een WhatsApp groep worden geïnteresseerden geïnformeerd over de planning en aard van de werkzaamheden en de locaties waar we aan de slag gaan. Na afloop van de werkzaamheden wordt altijd even terug gekoppeld aan de deelnemers aan de WhatsApp groep wat we gedaan hebben. Meestal worden dan ook enkele foto’s gestuurd. De afspraak binnen de WhatsApp groep is om alleen te reageren als je voornemens bent om te komen en om bijzonderheden over de werkdag door te geven. Zo worden de deelnemers niet overstelpt met over elkaar heen buitelende reacties op een bericht. Het is tot op heden een prima manier gebleken om op laagdrempelige wijze geïnformeerd te worden over de mogelijkheden om mee te helpen het landschap mooi te houden en ruimte te bieden aan mens, plant en dier. Heb je zin om mee te doen, neem dan gerust even contact met me op. Dat kan door te bellen, te mailen of te Appen.

Naam: Dhr. A. Vriend

Email: Dhr. A. Vriend

Tel: 06-22498396

 

De groep is werkzaam in de gemeente Wageningen

Kijk ook eens op: