Maak van uw erf een Natuurerf

Wilt u op uw erf niet alleen zelf aangenaam wonen, maar ook een woonplaats bieden voor dieren als de egel, een steenuil en boerenzwaluwen? Maak dan van uw erf een Natuurerf!

Het aantal diersoorten op het platteland neemt af. Eén van de oorzaken is dat erven en tuinen steeds netter worden. Gaten en kieren in bebouwing worden dichtgestopt en je ziet steeds minder rommelige overhoekjes. Dieren zoals egels, steenuilen en vleermuizen zijn daardoor steeds minder op erven te vinden. Jammer, want ze moeten ergens wonen en het zijn leuke buren om te hebben!

Op een Natuurerf zijn veel natuurlijke elementen te vinden: een takkenril, een broeihoop, een insectenhotel of een poel en inheemse landschappelijke beplanting als hagen, fruitbomen, singels en bloemrijke randen. Woont u in het buitengebied en wilt u een Natuurerf? Onze adviseur komt graag langs. Wij bieden drie soorten advies:

1. Erfbezoek met mondeling Natuurerf advies in het veld

Onze adviseur komt bij u langs en geeft ter plaatse advies over de mogelijkheden om uw erf natuurlijker te maken. U ontvangt een informatiemap, zodat u naderhand de concrete tips nog eens kunt nalezen.
Kosten erfbezoek met mondeling Natuurerf advies in het veld: €200

2. Erfbezoek met schriftelijk Natuurerf plan

U ontvangt een biodiversiteitsscan die u zelf van tevoren invult. Nadat u deze retour heeft gestuurd, maken wij met u een afspraak. Tijdens het erfbezoek lopen we samen de scan door en bespreken de mogelijkheden om uw erf natuurlijker te maken. Na het erfbezoek ontvangt een informatiemap, zodat u naderhand de concrete tips nog eens kunt nalezen. Daarnaast wordt het advies verwerkt in een Natuurerf plan met plankaart.

In het Natuurerf plan zal niet alleen advies worden geven over aan te brengen elementen, zoals een takkenril of nestkast, maar ook advies worden gegeven over nieuw aan te leggen inheemse landschapselementen op het erf. Hierbij kunt u denken aan vogelbosjes, hagen of fruitbomen. De beplanting wordt gedetailleerd uitgewerkt tot aan de soortsamenstelling, maatvoering en aantallen. Dit inrichtingsplan is uitvoeringsgericht opgesteld en hierna kunt u zelf of samen met een groenuitvoerder aan de slag om het uit te voeren. Bekijk hier het voorbeeld.
Kosten erfbezoek met schriftelijk Natuurerf plan: €450

Het schriftelijk Natuurerf plan is uit te breiden met de volgende opties:
– Mooi opgemaakte ontwerpkaart: extra kosten €170
De plankaart wordt extra aantrekkelijk opgemaakt in een tekenprogramma, bekijk hier het voorbeeld.
– Uitwerking voor de aanleg van een poel: extra kosten €170
Grondboring tijdens erfbezoek, 1 dwarsdoorsnede en 1 detailuitwerking van het bovenaanzicht
– Maken van specifieke detailuitwerkingen, afhankelijk van uw wensen: extra kosten in overleg

3. Meerjarig beheerplan

Wij kunnen een praktisch plan opstellen voor het beheer van de diverse landschapselementen. De exacte invulling wordt in overleg met u bepaald en door middel van een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. De kosten erfbezoek met het opstellen van een meerjarig beheerplan zijn op basis van een offerte.

Kijk ook eens op: