Onze sterke merken

Klompenpaden

klompenpaden_logo klienWandelen, dwars door de weilanden! Samen met bewoners en andere belanghebbenden ontwikkelen we in Gelderland Klompenpaden. De Klompenpaden zijn inmiddels een begrip geworden in Utrecht en Gelderland. Momenteel hebben Landschaperfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland maarliefst ruim 54 Klompenpaden ontwikkeld!
Een klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
Bij de opening van het Zandslagenpad (eind juni 2014) is een mooi filmpje gemaakt waarin duidelijk wordt wat de meerwaarde is van een Klompenpad. Aan het woord komt de burgemeester van Maasdriel, een grondeigenaar, de ANV en directeur en projectleider van SLG. Lees meer.

Dorpen in het groen

Basic CMYKHet dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Vanaf de start van het project tot en met de feestelijke plantdag begeleiden we het proces binnen het dorp of de buurtschap. Lees meer.

Levend Landschap; bewonersinitiatieven in het landschap

BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven aan de burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het domein landschap in het cultuurlandschap. Wij stimuleren (middels ons Landschapszorgmodel) op een positieve en verleidende manier mensen om zich als vrijwilliger in te zetten voor de uitvoering van projecten en activiteiten ten behoeve van versterking van de kwaliteit van het landschap. De resultaten zijn positief en bemoedigend; het aantal vrijwilligers en het aantal vrijwilligersgroepen groeit. Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk/ dorpswerkgroep van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt. Lees meer….

Oral History

kersenpluk

Oral history is een methode die via persoonlijke interviews ervaringen en levenswijzen in vroeger tijden probeert vast te leggen en te behouden voor toekomstige generaties. Het is de geschreven vorm van het ‘overleveren’ van verhalen. Oral history betekent letterlijk mondelinge geschiedenis. Via oral history proberen we het leven in en met het landschap vast te leggen. Dit ter inspiratie voor het gebruik van het landschap in deze tijd. Binnen de oral history projecten werven we vrijwilligers en leiden hen op zodat ze interviews kunnen afnemen en deze in verhalen kunnen vastleggen. Lees meer.

Buiten Bedrijf

buiten_bedrijf_Rozendaalse_veld_grootVia het project Buiten Bedrijf laten we werknemers tijdens een bijzonder bedrijfsuitje kennismaken met het landschap, het werken in het landschap en de onmisbare inzet van vrijwililgers. Met de neus in de frisse wind gaan ze samen buiten aan de slag! Boven in een knotwilg zitten of een heideterrein ‘opschonen’ van dennen is een unieke ervaring en laat de spieren werken die achter het bureau nooit actief zijn.

Modder aan je broek

modder_aan_je_broek_planten2Spelen in een mooi landschap; binnen de aanpak van ‘Modder aan je Broek’ vormen landschap en cultuurhistorie de basis voor natuurlijke speelplaatsen. Door kinderen en ouders te betrekken bij de aanleg en het beheer van speellandschappen vergroten we de betrokkenheid bij het landschap. Binnen ‘Modder aan je Broek’ leveren kinderen, ouders en bewoners de basis voor het ontwerp van een speellandschap en helpen zoveel mogelijk mee bij de aanleg en het beheer na realisatie. Inmiddels hebben we op een paar plaatsen speellandschappen gerealiseerd. In een speciale uitgave zijn de ervaringen van een aantal ‘Modder aan je Broek’ projecten gebundeld.  Download en bekijk het bestand. Lees hier meer over de projecten in Gelderland.

Landgoedwerkgroepen

Landgoed_HemmenHet organiseren van het onderhoud van particuliere landgoederen is een grote uitdaging. Via de oprichting van Landgoedwerkgroepen hopen we  een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap op landgoederen te ontwikkelen. Samen met landgoedeigenaren zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het landschapsonderhoud aanpakken. Lees meer.