Gemeente Zaltbommel

Samen maken we het landschap!

Hieronder vindt u meer informatie over projecten die we momenteel in de gemeente Zaltbommel uitvoeren, net hebben afgesloten of binnenkort gaan opstarten.

Hoe u als bewoner kunt deelnemen aan een project staat hieronder aangegeven.

We hopen u te ontmoeten in het landschap!

Nu in uitvoering

 1. Levend Landschap Brakel
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar echt concrete uitvoering.
  Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk (dorpswerkgroep) van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt. Lees meer over Levend Landschap
  Het Levend Landschap proces is gestart in het najaar van 2016. Onder de vlag van Levend Landschap worden een aantal uitvoeringsprojecten uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan een beplantingsactie, een dorpswerkdag, de ontwikkeling van een Klompenpad of een cursus.  Hou de lokale media en deze website in de gaten voor nieuws hierover. Kijk hier voor meer informatie.
 2. Levend Landschap Poederoyen 
  Zie hierboven voor de beschrijving van het Levend Landschap proces. Het Levend Landschap proces in Poederoyen is gestart in het voorjaar van 2017 . Hou de lokale media in de gaten voor nieuws hierover of kijk hier voor meer informatie.
 3. klompenpaden_logo_roodOntwikkeling Klompenpad Bruchem
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.
  De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant.

Wordt verwacht

 1. Klompenpad Brakel en Poederoijen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.
  De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant. In 2017 wordt gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Brakel en Poederoijen.
 2. wielNatuurspeelplek Bruchems bos
  In het Bruchems Bos is een natuurlijke speelplek aangelegd. De inrichting gebeurt met natuurlijke materialen en sluit aan bij het omliggende landschap. Doel is dat er meer ruimte voor kinderen is om buiten te spelen in een natuurlijke omgeving. Buurtbewoners, lokale organisaties, kinderen en hun ouders zijn actief betrokken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van de natuurlijke speelplek.
 3. Beplantingsproject Brakel
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Hou de lokale dag- en weekbladen in de gaten voor de aankondiging. Zie voor de werkwijze Dorpen in het groen.
 4. Beplantingsproject Poederoyen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Hou de lokale dag- en weekbladen in de gaten voor de aankondiging. Zie voor de werkwijze Dorpen in het groen.
 5. Cursus Alles van het landschap
  Samen met de gemeente ontwikkelen we de cursus ‘Alles van het landschap’. Aan de hand van drie theorieavonden en drie praktijkdagen wordt allerlei kennis opgedaan over historie van landschap, ecologie op het erf, aanleg en beheer van landschappelijke beplantingen en poelen.
  De kosten voor de complete cursus zijn € 25, -. Het is ook mogelijk om enkele onderdelen te volgen.

Afgerond

 1. Herstel en inrichting ‘Wiel bij de Gouden Leeuw’
  Een wiel is het gevolg van een dijkdoorbraak. In dit project is onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische – en ecologische waarde van het wiel en een plan opgesteld voor mogelijk herstel, recreatieve ontsluiting en instandhouding van het wiel.
 2. Vluchtheuvels in Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen
  In de gemeente Zaltbommel liggen enkele unieke hoogwatervluchtheuvels. Met bewoners zijn we op zoek gegaan naar verhalen hoe we de vluchtheuvels meer beleefbaar en zichtbaar konden maken.
  In de Bommelerwaard hebben mensen jarenlang grond opgeworpen om droge voeten te kunnen houden. Dit gebeurde zowel in lang verstreken tijden (woerden) als in een recenter verleden (vluchtheuvels). De vluchtheuvels bij Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen dateren uit de tweede helft van de 19e eeuw (1861). Ze zijn het resultaat van een prijsvraag gericht op een oplossing voor overstromingen. De vluchtheuvels vormden een toevluchtsoord voor mensen en vee tijdens zo’n overstroming. De vluchtheuvels hebben bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten.
 3. Klompenpad Nywelepad
  Zie hierboven voor een omschrijving van een Klompenpad.
  Bekijk hier het Nywelepad.
 4. Cursus Hoogstamfruit
  In december 2015 werd er een gratis cursus snoeien van hoogstamfruit aangeboden. Een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland liet in de praktijk zien waar u op dient te letten bij het snoeien en welke gereedschappen u hiervoor kunt gebruiken.

————————————————————————————————————————————————————————

Vrijwilligerswerk

Vindt u het leuk om samen met anderen buiten in het landschap aan de slag te gaan?  Er zijn ruim 240 vrijwilligersgroepen bij ons aangesloten, dus de kans is groot dat er in uw omgeving ook een groep actief is. Benieuwd welke groepen dat zijn en wat zij doen? Neem een kijkje op de kaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen.

Erfadvies en inspiratieBij

Wilt u meer weten over het landschap waar in u woont en hoe u zelf uw erf aantrekkelijk(er) kunt maken voor dieren en planten? Neem dan een kijkje onder ‘uw erf’. Daar vindt u ook informatie over het aanplanten en onderhouden van bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, hagen, solitaire bomen, bosjes en poelen.
Via korte en praktische filmpjes van Jaap en Lex wordt u stap voor stap verteld hoe u het beste kunt aanplanten en snoeien.

Nieuwsmail: Landschapsnieuws

Voor iedereen die betrokken is bij het landschap en geïnteresseerd is in onze projecten en activiteiten kan zich abonneren op Landschapsnieuws, onze digitale nieuwsbrief die we 4 keer per jaar versturen. Lees de laatste versie en meld u aan!