Gemeente Voorst

Samen maken we het landschap!

Hieronder vindt u meer informatie over projecten die we momenteel in de gemeente Voorst uitvoeren, net hebben afgesloten of binnenkort gaan opstarten.

Hoe u als bewoner kunt deelnemen aan een project staat hieronder aangegeven.

We hopen u te ontmoeten in het landschap!

Nu in uitvoering

 1. Cursus Alles van het landschap
  Aan bewoners van de gemeente Voorst wordt, net als in de winter van 2016, de cursus ‘Alles van het landschap’ aangeboden. Aan de hand van twee theorieavonden en drie praktijkdagen komen verschillende onderdelen aan bod over biodiversiteit op en om het erf en de aanleg en beheer van landschappelijke beplanting zoals hoogstamfruit en hagen. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.
 2. Steenuil_HanBouwmeesterOprichting Steenuilenwerkgroep Nijbroek
  We zoeken enthousiaste bewoners in Nijbroek en omgeving die de steenuil een warm hart toedragen. De leden van de nieuw op te richten Steenuilenwerkgroep gaan aan de slag met het maken van steenuilenkasten, plaatsen deze op kansrijke erven en andere plekken, geven voorlichting en advies, controleren de geplaatste nestkasten en, en dat is natuurlijk het leukste, gaan als een mobiel consultatiebureau langs alle kasten waar jonge steenuilen in zitten om deze te meten, te wegen en te ringen. Na het broedseizoen worden de kasten schoongemaakt en wanneer nodig gerepareerd of verplaatst.
  Kijk hier voor meer informatie.
 3. Oprichting Landgoedwerkgroep Beekzicht
  Via de oprichting van Landgoedwerkgroepen en Buitenplaatswerkgroepen werken we aan een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap en monumentaal groen op landgoederen of buitenplaatsen. Samen met particuliere bezitters zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het groen aanpakken. Deze werkgroepen werken jaarrond aan onderhoud van groen erfgoed, het agrarisch cultuurlandschap, het bos en de natuur. Tevens pakken ze incidenteel ook het onderhoud van kleine bebouwde elementen, hekwerken en rasters aan. Lees meer…
 4. Cultuurhistorische fietsroute Terwolde
  In het voorjaar van 2016 is gestart met de ontwikkeling van een cultuurhistorische fietsroute rondom het dorp Terwolde.
 5. Oprichting poelenwerkgroep Voorst
  In de gemeente Voorst wordt een poelenwerkgroep opgericht. Door poelen af en toe op te schonen en de zonnige kant te maaien ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. De vrijwilligers van de poelenwerkgroep trekken er na hun opleiding bij ons op uit om poelen te inventariseren, eigenaren te adviseren over het onderhoud en om poelen op te schonen.
 6. Kleine educatieve projecten
  Dorpsbelangenorganisaties of andere partijen met ideeën voor educatieve (voorlichtings)projecten op het vlak van natuur en landschap inclusief praktische uitvoering kunnen contact met ons opnemen voor eventuele ondersteuning en subsidiemogelijkheden.

Afgerond

 1. Kwaliteitsimpuls Nijbroek
  Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 2. Cursus Alles van het landschap deel 1
  Aan bewoners van de gemeente Voorst werd in de winter van 2016 de cursus ‘Alles van het landschap’ gegeven. Aan de hand van drie theorieavonden en drie praktijkdagen werd allerlei kennis opgedaan over historie van landschap, ecologie op het erf, aanleg en beheer van landschappelijke beplantingen en poelen. De cursus ‘Alles van het landschap’ deel 2 wordt gegeven in de winter van 2016/ 2017.
 3. Hoogstambrigade Wilp e.o.
  De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. In de gemeente Voorst is een hoogstambrigade opgericht. De Hoogstambrigade Wilp e.o. is sinds de winter 2015/2016 zelfstandig actief.
 4. Landgoed- en buitenplaatswerkgroepen
  Lees hierboven meer over Landgoed- en buitenplaatswerkgroepen.  Op Landgoed de Poll zijn Landgoedwerkgroep de Poll en een Buitenplaatswerkgroep Huis de Poll actief.  Lees meer…
 5. Kwaliteitsimpuls Klarenbeek
  De gemeente Voorst is trots op haar landelijke omgeving en heeft met het project ‘Landschapsimpuls Klarenbeek’ dit kostbare landschap verder versterkt. In samenwerking met ons, Klarenbeeks Belang en de provincie Gelderland hebben inwoners  in de omgeving van Klarenbeek hun erf en grond met subsidie beplant. Speciale aandacht was er voor het gebied rond de Beekbergse Beek. In de winterperiode van 2015-2106 vond de uitvoering van dit project plaats. Klarenbeek ligt deels in de gemeente Voorst en deels in de gemeente Apeldoorn.
 6. KlompenKlompenpaden Niebroekerpad, Avervoorderpad, Tuylermarkerpad, Woldermarkerpad en Fliertpad
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.
  De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant.
  De gemeente Voorst is een echte Klompenpad-gemeente! Geniet van het mooie buitengebied via een van de afwisselende Klompenpaden:
  Bekijk het Niebroekerpad
  Bekijk het Avervoorderpad
  Bekijk het Tuylermarkerpad
  Bekijk het Woldermarkerpad
  Bekijk het Fliertpad
 7. Opening wandelpad Appense schouwpad
  Op vrijdag 28 maart 2014 heeft wethouder Jan van Muyden van de gemeente Voorst samen met heemraad mevrouw Brouwer van Waterschap Vallei en Veluwe, het wandelpad over de Appense Dijk officieel opengesteld. Gelijktijdig vond ook de oplevering van het project Appense Dijk plaats. Wij hebben dit project inhoudelijk geleid. Met dit project, dat Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Voorst met belangrijke ondersteuning van de provincie Gelderland uitvoerden, is de cultuurhistorie rond de Appense Dijk beter zichtbaar gemaakt. De folder van het Appense Schouwpad is verkrijgbaar via de gemeente Voorst.
 8. Dorpen in het Groen Voorst
 9. Vervolg Appense dijk door herstel 3 kolken op landgoed Beekzicht en Ekeby

————————————————————————————————————————————————————————

Vrijwilligerswerk

Vindt u het leuk om samen met anderen buiten in het landschap aan de slag te gaan?  Er zijn ruim 240 vrijwilligersgroepen bij ons aangesloten, dus de kans is groot dat er in uw omgeving ook een groep actief is. Benieuwd welke groepen dat zijn en wat zij doen? Neem een kijkje op de kaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen.

Erfadvies en inspiratieBij

Wilt u meer weten over het landschap waar in u woont en hoe u zelf uw erf aantrekkelijk(er) kunt maken voor dieren en planten? Neem dan een kijkje onder ‘uw erf’. Daar vindt u ook informatie over het aanplanten en onderhouden van bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, hagen, solitaire bomen, bosjes en poelen.
Via korte en praktische filmpjes van Jaap en Lex wordt u stap voor stap verteld hoe u het beste kunt aanplanten en snoeien.

Nieuwsmail: Landschapsnieuws

Voor iedereen die betrokken is bij het landschap en geïnteresseerd is in onze projecten en activiteiten kan zich abonneren op Landschapsnieuws, onze digitale nieuwsbrief die we 4 keer per jaar versturen. Lees de laatste versie en meld u aan!