Gemeente Nijkerk

Samen maken we het landschap!

Hieronder vindt u meer informatie over projecten die we momenteel in de gemeente Nijkerk uitvoeren, net hebben afgesloten of binnenkort gaan opstarten.

Hoe u als bewoner kunt deelnemen aan een project staat hieronder aangegeven.

We hopen u te ontmoeten in het landschap!

Nu in uitvoering

 1. Cursus weidevogels tellen
  SLG organiseert de korte cursus ‘Weidevogels tellen in Nijkerk’ voor nieuwe vrijwilligers uit Nijkerk. U leert weidevogels en hun gedrag herkennen en hoe u ze kunt tellen. Deze gegevens zijn belangrijk om weidevogels beter te beschermen en dragen bij aan een effectief agrarisch natuurbeheer. De tweedaagse cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. SLG organiseert deze cursus ook in Oldebroek en de Betuwe. Kijk voor meer informatie.
 2. Levend Landschap Hoevelaken
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.
  Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar echt concrete uitvoering.
  Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk (dorpswerkgroep) van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt.
  De komende jaren is het mogelijk om een cursus/training te volgen en om mee te doen aan een zogeheten dorpswerkdag. Het proces Levend Landschap Hoevelaken is gestart voorjaar  van 2017. Houd de lokale media in de gaten of kijk voor meer informatie. 
 3. Oprichting poelenbrigade
   In 2016 wordt gestart met de oprichting van een poelenbrigade. Door poelen af en toe op te schonen en de zonnige kant te maaien ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. De vrijwilligers van de poelenwerkgroep trekken er na hun opleiding bij ons op uit om poelen te inventariseren, eigenaren te adviseren over het onderhoud en om poelen op te schonen.
 4. Beplantingsproject Hoevelaken
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. In het voorjaar van 2017 staat een beplantingsproject op de agenda. Kijk hier voor meer informatie.

Afgerond

 1. Landgoed- en buitenplaatswerkgroepen
  Via de oprichting van Landgoedwerkgroepen en Buitenplaatswerkgroepen werken we aan een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap en monumentaal groen op landgoederen of buitenplaatsen. Samen met particuliere bezitters zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het groen aanpakken. Deze werkgroepen werken jaarrond aan onderhoud van groen erfgoed, het agrarisch cultuurlandschap, het bos en de natuur. Tevens pakken ze incidenteel ook het onderhoud van kleine bebouwde elementen, hekwerken en rasters aan. In de gemeenten Nijkerk en Putten is de Landgoedwerkgroep Appel opgericht. De werkgroep is actief op landgoed Appel.
 2. Beleidsuitvoering en subsidieaanvraag
  We ondersteunen de gemeente Nijkerk met beleidsadvies en het voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten. Voorbeelden hiervan zijn het huidige Regiocontract FoodValley onderdeel Natuur- en landschap en het Klompenpadennetwerk. De beleidsuitvoering aanvraag Landschapsregeling is ingediend in 2015.
 3. Nijkerk in het Groen fase 1 en fase 2
  Samen met de gemeente Nijkerk hebben we in 2013 en begin 2014 met succes een erfbeplantingsproject voor buitenlui, particulieren en agrariërs uit Nijkerk uitgevoerd. Ruim 100 bewoners hebben meegedaan om de erven in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passLogo_DorpenihGroenen.
  ‘Nijkerk in het Groen’ werd mogelijk gemaakt door het Regiocontract dat de gemeente Nijkerk (samen met andere gemeenten in Regio FoodValley) met de provincie Gelderland heeft gesloten.
 4. Klompenpaden Appelpad, Kruishaarderpad en Laaksepad
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.
  De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant.
  Ontdek het buitengebied van de gemeente Nijkerk via een van de Klompenpaden.
  Bekijk het Laaksepad
  Bekijk het Appelpad
  Bekijk het Kruishaarderpad
 5. Cultuurhistorische fietsroute Nijkerk
  In juli 2014 werd de cultuurhistorische fietsroute Nijkerk geopend. Naast het bekende landschap van de weidse Arkemheense zeepolder, ligt een minder bekend besloten, afwisselend landschap ten oosten en zuiden van Nijkerk. Een fraai gebied, dat ook nog eens vele sporen herbergt uit het verre en nabije verleden. Om de inwoners, maar ook gasten van Nijkerk, kennis te laten maken met de schoonheid van  dit  landschap en zijn interessante geschiedenis, is  deze cultuurhistorische fietsroute uitgezet.
  De route van 32 km start bij het stadhuis van Nijkerk en gaat via het voormalige Havenlijntje, door het buitengebied van Kruishaar, Appel, Nijkerkerveen, Slichtenhorst en Driedorp, en eindigt weer in de binnenstad van Nijkerk. De route staat beschreven in een handzaam boekje dat ook informatie bevat over de verschillende landschappen en 28 cultuurhistorisch interessante plekken langs de route. Daarnaast zijn er langs de route informatiepanelen geplaatst bij de Kruishaarse berg en de Appelse walburg.
  Het fietsboekje is verkrijgbaar bij Boekhandel Roodbeen/VVV, IVN Nijkerk en Museum Oud Nijkerk.

————————————————————————————————————————————————————————

Vrijwilligerswerk

Vindt u het leuk om samen met anderen buiten in het landschap aan de slag te gaan?  Er zijn ruim 240 vrijwilligersgroepen bij ons aangesloten, dus de kans is groot dat er in uw omgeving ook een groep actief is. Benieuwd welke groepen dat zijn en wat zij doen? Neem een kijkje op de kaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen.

Erfadvies en inspiratieBij

Wilt u meer weten over het landschap waar in u woont en hoe u zelf uw erf aantrekkelijk(er) kunt maken voor dieren en planten? Neem dan een kijkje onder ‘uw erf’. Daar vindt u ook informatie over het aanplanten en onderhouden van bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, hagen, solitaire bomen, bosjes en poelen.
Via korte en praktische filmpjes van Jaap en Lex wordt u stap voor stap verteld hoe u het beste kunt aanplanten en snoeien.

Nieuwsmail: Landschapsnieuws

Voor iedereen die betrokken is bij het landschap en geïnteresseerd is in onze projecten en activiteiten kan zich abonneren op Landschapsnieuws, onze digitale nieuwsbrief die we 4 keer per jaar versturen. Lees de laatste versie en meld u aan!