Gemeente Montferland

Samen maken we het landschap!

Hieronder vindt u meer informatie over projecten die we momenteel in de gemeente Montferland, net hebben afgesloten of binnenkort gaan opstarten.

Hoe u als bewoner kunt deelnemen aan een project staat hieronder aangegeven.

We hopen u te ontmoeten in het landschap!

Nu in uitvoering

 1. Paradijs voor de patrijs
  Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is daar een voorbeeld van. Deze prachtige akkervogel zien we steeds minder. Maar we kunnen patrijzen helpen. Rondom Montferland start het project ‘Paradijs voor de patrijs’. Door het inzaaien van kruidenrijke akkerranden bieden we patrijzen broedgelegenheid, voedsel en dekking. Kijk hier voor meer informatie.
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
 2. Levend Landschap Kilder
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.
  Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar echt concrete uitvoering.
  Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk (dorpswerkgroep) van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt. Het proces Levend Landschap Kilder start per mei 2015 en loopt door tot eind 2017. Bekijk hier de publieksagenda van Levend Landschap Kilder.
 3. Kilder in het Groen
  Het dorp Kilder aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Vanaf de start van het project tot en met de feestelijke plantdag begeleiden we het proces binnen het dorp of de buurtschap. Eind 2017 volgt nog een tweede plantdag. Kijk hier voor aanmelden en meer informatie.
 4. Project Levend Landschap Loil
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Het proces Levend Landschap Loil start per januari 2015 en loopt door tot najaar 2017. Bekijk de publieksagenda Loil 2014-12-11.
 5. Logo_DorpenGroen_def_rgbLoil in het Groen
  Zie hierboven voor de aanpak van Dorpen in het groen. Hou de lokale media in de gaten over de mogelijkheid voor deelname. Begin 2017 volgt nog een tweede plantdag. Kijk hier voor meer informatie.
 6. Project Ommetje Loil
  Loil is een actief dorp. De Kontaktraad Loil wil de relatie van het dorp met het omliggende landschap versterken door het ontwikkelen van een zogeheten dorpsommetje. Het te ontwikkelen ommetje zal als een kralensnoer rond het dorp komen te liggen waarbij de ‘’lokale pareltjes’’ op het gebied van cultuur, cultuurhistorie, leefbaarheid, bedrijvigheid en kunst worden aangedaan en op diverse manieren worden zichtbaar gemaakt.
  Om tot het gewenste ommetje te komen wordt er een kort dorpsproces gevoerd waarbij kennis van oude wandeltrajecten in en rond het dorp worden geïnventariseerd en op kaart gezet. Deelnemers uit het dorp worden gevraagd oude materialen/kaarten/foto’s mee te nemen om als input te gelden voor de uiteindelijke route.
  Vanuit een eerste dorpsbijeenkomst wordt er een werkgroep geformeerd die actief de verdere ontwikkeling van het ommetje gaat oppakken en die ook zich blijvend wil inzetten voor het onderhoud van de route na realisatie. Desgewenst kan deze groep zich bij ons aansluiten als vrijwilligersgroep voor verdere faciliteiten en ondersteuning. De route zal worden vastgelegd in een folder en de feestelijke opening is in het voorjaar van 2017.

  Afgerond

 1. Oprichting Zwerfafvalbrigade Beek
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In het voorjaar van 2017 is in Montferland de Zwerfafvalbrigade Kilder opgericht.
 2. Oprichting Zwerfafvalbrigade Kilder
  Zie hierboven voor de beschrijving van een Zwerfafvalbrigade. In de winter van 2016 is in Montferland de Zwerfafvalbrigade Kilder opgericht.

————————————————————————————————————————————————————————

Vrijwilligerswerk

Vindt u het leuk om samen met anderen buiten in het landschap aan de slag te gaan?  Er zijn ruim 240 vrijwilligersgroepen bij ons aangesloten, dus de kans is groot dat er in uw omgeving ook een groep actief is. Benieuwd welke groepen dat zijn en wat zij doen? Neem een kijkje op de kaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen.

Erfadvies en inspiratieBij

Wilt u meer weten over het landschap waar in u woont en hoe u zelf uw erf aantrekkelijk(er) kunt maken voor dieren en planten? Neem dan een kijkje onder ‘uw erf’. Daar vindt u ook informatie over het aanplanten en onderhouden van bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, hagen, solitaire bomen, bosjes en poelen.
Via korte en praktische filmpjes van Jaap en Lex wordt u stap voor stap verteld hoe u het beste kunt aanplanten en snoeien.

Nieuwsmail: Landschapsnieuws

Voor iedereen die betrokken is bij het landschap en geïnteresseerd is in onze projecten en activiteiten kan zich abonneren op Landschapsnieuws, onze digitale nieuwsbrief die we 4 keer per jaar versturen. Lees de laatste versie en meld u aan!