Gemeente Heerde

Samen maken we het landschap!

Hieronder vindt u meer informatie over projecten die we momenteel in de gemeente Heerde uitvoeren, net hebben afgesloten of binnenkort gaan opstarten.

Hoe u als bewoner kunt deelnemen aan een project staat hieronder aangegeven.

We hopen u te ontmoeten in het landschap!

Nu in uitvoering

 1. Ontwikkeling Klompenpad Hoorn-Markluiden
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.
  De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant. Het proces om tot het Klompenpad in Hoorn-Markluiden te komen, maakt in het voorjaar van 2016 een doorstart. De opening wordt in de zomer/ het najaar van 2017 verwacht.
 2. Ontwikkeling Klompenpad Veessen-Vorchten
  Zie hierboven voor de omschrijving van een Klompenpad.
  Het proces om tot het Klompenpad in Veessen-Vorchten te komen, maakt in het voorjaar van 2016 een doorstart. De opening wordt in de zomer/ het najaar van 2017 verwacht.

Afgerond

 1. Boscompensatieproject Heerde transferium
  SLG heeft gemeente Heerde ondersteund  bij zoeken naar locaties om  5.000m2 boscompensatie te realiseren.
 2. Oprichting Zwerfafvalbrigade Heerde
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In samenwerking met afvalverwerker ROVA is Zwerfafvalbrigade Vorchten opgericht.
 3. Laanherstel
  We hebben een historisch onderzoek gedaan naar het voorkomen van laanstructuren in het buitengebied van Heerde en hiervoor een herstelplan in deelfasen opgesteld. Afgelopen jaar is begonnen met de uitvoeringsfase waarbij in de gemeentebermen ca. 170 laanbomen en 150 knotbomen zijn aangeplant.
 4. Knotgroep Heerde
  Begin 2015 is een oproep geplaatst voor deelname aan een nieuw op te richten knotgroep. Deze groep vrijwilligers draagt bij aan het landschapsonderhoud in de gemeente door knotbomen aan te planten en te beheren (knotten). Knotbomen zijn zeer kenmerkende landschapselementen, met name in waterrijke gebieden zoals langs de IJssel en in het broekontginningsgebied van de gemeente Heerde. We willen de bestaande knotbomen graag in stand houden en daar waar mogelijk nieuwe bomen aanplanten. De knotgroep is vanaf november 2015 zelfstandig en is vanaf dat moment ook te vinden op onze overzichtskaart met alle vrijwilligersgroepen in Gelderland.
 5. Heerde Landschappelijk Sterk 5X
  Het project Heerde – Landschappelijk sterk! is onderdeel van het programma Gebiedsontwikkeling Veessen – Wapenveld. Deze gebiedsontwikkeling geeft nieuwe impulsen aan dit gebied, gericht op leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, lokale economie en toegankelijkheid van het buitengebied. Ongeveer 70% van alle bewoners in het buitengebied heeft deelgenomen aan deze plantactie. Waarbij in totaal in 5 uitdeeldagen 22.000 stuks bosplantsoen en ruim 850 bomen zijn uitgedeeld. De laatste uitdeeldag (nummer 5) vond eind 2014 plaats. Lees meer….
 6. Klompenpaden Paddenpad, Vosbergenpad en Horsthoekerpad
  Zie hierboven voor de omschrijving van een Klompenpad.
  Geniet van het buitengebied van de gemeente Heerde via een van de Klompenpaden.
  Bekijk het Horsthoekerpad
  Bekijk het Paddenpad
  Bekijk het Vosbergenpad
 7. Hoogstambrigade Heerde
  Sinds enkele jaren zijn er in Gelderland een aantal hoogstambrigadhvillaes actief. De leden hebben vaak zelf een hoogstamboomgaard in eigendom. Na een opleiding bij ons gaat een brigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. Ook boomgaard-eigenaren die het onderhoud zelf niet meer kunnen doen en gemeenten doen steeds vaker een beroep op de brigade. De brigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap.
  De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. De Hoogstambrigade Heerde is ook te vinden op onze overzichtskaart met alle vrijwilligersgroepen in Gelderland.
 8. Steenuilenproject HeerdeSteenuil_HanBouwmeester
  De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Het half open cultuurlandschap biedt steenuilen een geschikte leefomgeving. Steenuilen zijn vooral actief in het donker. Als er jongen zijn, zijn ze ook actief in de avond en de vroege morgen. Overdag verblijven ze meestal op vaste ‘roestplaatsen’ in beplanting, gebouwen of in de nestholte. De steenuil is een holenbroeder die zelf geen nestholte kan maken. Hierdoor kan schaarste aan broedplaatsen ontstaan en kunnen nestkasten een geschikt alternatief bieden.
  We hebben de bewoners in Heerde gevraagd of ze hun erf geschikt wilden maken voor steenuilen. Hier is goed gehoor aan gegeven. Er zijn binnen het project 20 nieuwe steenuilenkasten opgehangen waarvan er in 2015 maar liefst 11 bewoond werden!

————————————————————————————————————————————————————————

Vrijwilligerswerk

Vindt u het leuk om samen met anderen buiten in het landschap aan de slag te gaan?  Er zijn ruim 240 vrijwilligersgroepen bij ons aangesloten, dus de kans is groot dat er in uw omgeving ook een groep actief is. Benieuwd welke groepen dat zijn en wat zij doen? Neem een kijkje op de kaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen.

Erfadvies en inspiratieBij

Wilt u meer weten over het landschap waar in u woont en hoe u zelf uw erf aantrekkelijk(er) kunt maken voor dieren en planten? Neem dan een kijkje onder ‘uw erf’. Daar vindt u ook informatie over het aanplanten en onderhouden van bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, hagen, solitaire bomen, bosjes en poelen.
Via korte en praktische filmpjes van Jaap en Lex wordt u stap voor stap verteld hoe u het beste kunt aanplanten en snoeien.

Nieuwsmail: Landschapsnieuws

Voor iedereen die betrokken is bij het landschap en geïnteresseerd is in onze projecten en activiteiten kan zich abonneren op Landschapsnieuws, onze digitale nieuwsbrief die we 4 keer per jaar versturen. Lees de laatste versie en meld u aan!