Gemeente Hattem

Samen maken we het landschap!

Hieronder vindt u meer informatie over projecten die we momenteel in de gemeente Hattem uitvoeren, net hebben afgesloten of binnenkort gaan opstarten.

Hoe u als bewoner kunt deelnemen aan een project staat hieronder aangegeven.

We hopen u te ontmoeten in het landschap!

Wordt verwacht

 1. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Hattem
  In het kader van het uitvoeringsprogramma Landschap van de gemeente Wijchen is een werkconferentie georganiseerd. Daaruit volgt een Levend Landschap proces. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar echt concrete uitvoering.
  Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk (dorpswerkgroep) van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt. Zie ook ‘Wordt verwacht’. Lees meer over Levend Landschap.
  In Hattem zal onder de vlag van Levend Landschap een aantal uitvoeringsprojecten worden opgestart. Hierbij kunt u denken aan een beplantingsactie, een dorpswerkdag, de oprichting van een knotgroep of een cursus.  Hou de lokale media en deze website in de gaten voor nieuws hierover.
 2. Beplantingsproject Hattem
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. In 2016 staat een beplantingsproject op de agenda. Hou de lokale dag- en weekbladen in de gaten voor de aankondiging. Zie voor de werkwijze Dorpen in het groen.

Afgerond

 1. Oprichting Knotgroep
  Als onderdeel van het Levend Landschap proces is er in de gemeente Hattem een Knotgroep opgericht. Deze groep vrijwilligers draagt nu zelfstandig bij aan het landschapsonderhoud in de gemeente door knotbomen aan te planten en te beheren (knotten). Knotbomen zijn zeer kenmerkende landschapselementen, met name in waterrijke gebieden zoals langs de IJssel.
 2. Oprichting Zwerfafvalbrigade Hattem
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In samenwerking met afvalverwerker ROVA is Zwerfafvalbrigade Hattem opgericht.
 3. Klompenpaden
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over de Klompenpaden.
  Bekijk het Assenradepad
  Bekijk het Hoenwaardsepad

————————————————————————————————————————————————————————

Vrijwilligerswerk

Vindt u het leuk om samen met anderen buiten in het landschap aan de slag te gaan?  Er zijn ruim 240 vrijwilligersgroepen bij ons aangesloten, dus de kans is groot dat er in uw omgeving ook een groep actief is. Benieuwd welke groepen dat zijn en wat zij doen? Neem een kijkje op de kaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen.

Erfadvies en inspiratieBij

Wilt u meer weten over het landschap waar in u woont en hoe u zelf uw erf aantrekkelijk(er) kunt maken voor dieren en planten? Neem dan een kijkje onder ‘uw erf’. Daar vindt u ook informatie over het aanplanten en onderhouden van bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, hagen, solitaire bomen, bosjes en poelen.
Via korte en praktische filmpjes van Jaap en Lex wordt u stap voor stap verteld hoe u het beste kunt aanplanten en snoeien.

Nieuwsmail: Landschapsnieuws

Voor iedereen die betrokken is bij het landschap en geïnteresseerd is in onze projecten en activiteiten kan zich abonneren op Landschapsnieuws, onze digitale nieuwsbrief die we 4 keer per jaar versturen. Lees de laatste versie en meld u aan!