Gemeente Geldermalsen

Samen maken we het landschap!

Hieronder vindt u meer informatie over projecten die we momenteel in de gemeente Geldermalsen uitvoeren, net hebben afgesloten of binnenkort gaan opstarten.

Hoe u als bewoner kunt deelnemen aan een project staat hieronder aangegeven.

We hopen u te ontmoeten in het landschap!

Nu in uitvoering

 1. Biodiversiteitsproject BIJ BEWUST BETUWE
  In de winter van 2017 is de campagne BIJ BEWUST BETUWE gestart. Het doel is mensen meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van de bij. Op 31 maart vindt een groot symposium plaats met diverse sprekers. De middag wordt afgesloten met ondertekening van de Bij Bewust Betuwe intentie-verklaring door de zeven gemeenten van de West-Betuwe, het Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland en SLG. Het doel van intentie-verklaring is het verbeteren van de leefomgeving van de bij. In de campagne wordt een uitvoeringsprogramma opgezet waarin een aantal concrete acties wordt geformuleerd. De acties zijn gericht op gemeenten, bewoners en scholen. BIJ BEWUST BETUWE is een initiatief van de imkerverenigingen Eck en Wiel e.o. en West Betuwe, ondersteund door SLG en Rabobank West Betuwe.
 2. Landschapsimpuls Geldermalsen
  De gemeente Geldermalsen is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente is dan ook blij dat zij met het project ‘Landschapsimpuls Geldermalsen’ dit landschap verder kan versterken.  In samenwerking met SLG en de VANL TCW kunnen inwoners hun erf en grond met subsidie landschappelijk versterken. Het doel van het project is om de percelen in het buitengebied te verfraaien met landschappelijk passende beplanting. Denk daarbij aan laan- of knotbomen, een elzensingel, hoogstamfruitbomen of een poel. Natuurlijk is een combinatie van deze opties ook mogelijk. Op die manier sluiten het erf en het omliggende landschap op elkaar aan. Veel dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen als nestgelegenheid, schuilplaats of voedselvoorziening. Denk daarbij aan de bij, steenuil of egel. Het project leent zich ook bij uitstek om samen met de buren op te pakken. In het najaar van 2016 is dit meerjarige beplantingsproject van start gegaan. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.
 3. Ontwikkeling Klompenpad Beesd
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.
  De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant.
 4. Oprichting Griendbrigade
  In Rhenoy is een landschapswerkgroep in oprichting, de Griendbrigade. In het dorpsbos Rhenoy is een griend gelegen, een oude vochtige akker van wilgen. Door het verdwijnen van de economische functie is het griend overgroeid. Er wordt een groep vrijwilligers opgeleid zodat ze uiteindelijk zelfstandig onderhoud kunnen plegen aan het griend. Het gebied van bijzondere cultuurhistorische en ecologische waarde wordt zo weer herkenbaar en beleefbaar gemaakt. Kijk hier voor meer informatie.

Afgerond

 1. Landschapsbeheergroep de Liniewacht
  Langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen tientallen zogenaamde militaire groepsschuilplaatsen. Deze schuilplaatsen voor infanteristen zijn beeldbepalend voor het landschap. Ze hebben niet alleen een cultuurhistorische en landschappelijke waarde maar ook een belangrijke ecologische waarde. Vleermuizen vinden deze bunkers namelijk aantrekkelijk om zich voort te planten en te overwinteren. Deze groepsschuilplaatsen zijn bijzonder erfgoed en moeten behouden worden. De Liniewacht is een vrijwilligersgroep die deze unieke plekken landschappelijk onderhoudt en beheert en daarnaast ook monitort op vleermuizen. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de Zoogdiervereniging hebben de oprichting van deze groep begeleid en gefaciliteerd. Sinds 2017 functioneert de Liniewacht volledig zelfstandig. Voor meer informatie zie: www.liniewacht.nl
 2. Fruitplukdagen
  Zevenduizend kilo appels en peren. Dat hebben vrijwilligers tijdens plukdagen in september en oktober geoogst in particuliere boomgaarden in de Betuwe. De gezamenlijke plukdagen organiseerden we in samenwerking met VANL Tieler- en Culemborgerwaarden, Heerlijkheid Mariënwaerdt en gemeente Geldermalsen. Op vijf zaterdagen is in het najaar van 2016 geplukt in boomgaarden in Erichem, Zoelen en Zoelmond. Voor ladders, plukschorten, koffie, thee en appeltaart werd gezorgd. Plukkers mochten voor eigen gebruik appels en peren meenemen. In no time zaten de plukdagen vol. Samen fruit plukken is natuurlijk ook gezellig. Een succes!
 3. Aanleg windsingels Geldermalsen
  Het buitengebied van de gemeente Geldermalsen biedt een karakteristiek landschap: een belangrijk kapitaal. Om dit voor de toekomst te behouden is aanleg, herstel en onderhoud van de verschillende landschapselementen van groot belang. Op deze manier blijft een aantrekkelijk gebied voor bewoners en recreanten in stand en behoudt het landschap haar waarde vanuit het oogpunt van biodiversiteit. Windsingels rond boerderijen en boomgaarden zijn kenmerkende landschapselementen in de gemeente Geldermalsen. Tijdens een grote ruilverkaveling in de jaren 60 zijn rond de nieuwe boerderijen houtsingels aangelegd. Hierdoor lagen de boerderijen in eilanden van groen die bescherming boden tegen wind. Bij goed beheer (bijvoorbeeld hakhoutbeheer met overstaanders) bieden deze singels een geschikte leefomgeving voor tal van dieren en wilde planten.
 4. Project Coöperatie Hoogstamfruit Geldermalsen
  Vanuit dit project is een inventarisatie gedaan naar partijen die een rol kunnen spelen bij de verwerking van fruit van particuliere hoogstamboomgaarden in Geldermalsen. Hieruit kwam de mogelijkheid naar voren om biologisch geteeld fruit via Landgoed Mariënwaerdt te laten verwerken en te verkopen. Afgelopen oogst is deze constructie voor het eerst uitgeprobeerd tot tevredenheid van de betrokkenen. Hopelijk komt er in de toekomst ook een mogelijkheid om onbespoten fruit zonder SKAL op een vergelijkbare manier te verwerken. SLG heeft een initiërende en intermediaire rol gespeeld.
 5. Landschapsplus Rhenoy en Tricht
  Samen met de gemeente Geldermalsen organiseerden we dit beplantingsproject, dat er op was gericht concrete landschapsversterking rondom Tricht en Rhenoy te realiseren. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 6. Project Steenuil onder de pannen
  De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Binnen het project Steenuil onder de pannen is een enthousiaste groep steenuilvrijwilligers geworven, waaruit de Steenuilenwerkgroep Geldermalsen is ontstaan. Daarnaast zijn verschillende erven in samenspraak met bewoners steenuilvriendelijk gemaakt.
 7. Snoeicursus Hoogstamfruit december 2015
  In december 2015 werd er een cursus snoeien van hoogstamfruit aangeboden. Een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland liet in de praktijk zien waar u op dient te letten bij het snoeien en welke gereedschappen u hiervoor kunt gebruiken.
 8. Klompenpaden
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.
  De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant. In de gemeente Geldermalsen liggen meerdere Klompenpaden om het buitengebied te verkennen.
  Bekijk het Rhenoijschepad
  Bekijk het Leidschehoevenpad
 9. Projecten in het kader van het Steunpunt HoogstamfruitOLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Er zijn in 2013 en 2014 vele honderden nieuwe fruitbomen aangeplant in de gemeente Geldermalsen. Tevens heeft het project ‘Bijenbosjes’ tot veel mooie resultaten geleid.
 10. Bijenproject
  Bekijk de brochure Geef de bij een bloemetje—————————————————————————————————————————————————

Vrijwilligerswerk

Vindt u het leuk om samen met anderen buiten in het landschap aan de slag te gaan?  Er zijn ruim 240 vrijwilligersgroepen bij ons aangesloten, dus de kans is groot dat er in uw omgeving ook een groep actief is. Benieuwd welke groepen dat zijn en wat zij doen? Neem een kijkje op de kaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen.

Erfadvies en inspiratieBij

Wilt u meer weten over het landschap waar in u woont en hoe u zelf uw erf aantrekkelijk(er) kunt maken voor dieren en planten? Neem dan een kijkje onder ‘uw erf’. Daar vindt u ook informatie over het aanplanten en onderhouden van bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, hagen, solitaire bomen, bosjes en poelen.
Via korte en praktische filmpjes van Jaap en Lex wordt u stap voor stap verteld hoe u het beste kunt aanplanten en snoeien.

Nieuwsmail: Landschapsnieuws

Voor iedereen die betrokken is bij het landschap en geïnteresseerd is in onze projecten en activiteiten kan zich abonneren op Landschapsnieuws, onze digitale nieuwsbrief die we 4 keer per jaar versturen. Lees de laatste versie en meld u aan!