Gemeente Buren

Samen maken we het landschap!

Hieronder vindt u meer informatie over projecten die we momenteel in de gemeente Buren uitvoeren, net hebben afgesloten of binnenkort gaan opstarten.

Hoe u als bewoner kunt deelnemen aan een project staat hieronder aangegeven.

We hopen u te ontmoeten in het landschap!

Nu in uitvoering

 1. Brochure landschap en biodiversiteit
  Voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe ontwikkelen we een publiekssbrochure landschap en biodiversiteit. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen.
 2. Cursus weidevogels tellen
  SLG organiseert de korte cursus ‘Weidevogels tellen in de Betuwe’ voor nieuwe vrijwilligers uit de Betuwe. U leert weidevogels en hun gedrag herkennen en hoe u ze kunt tellen. Deze gegevens zijn belangrijk om weidevogels beter te beschermen en dragen bij aan een effectief agrarisch natuurbeheer. De tweedaagse cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. SLG organiseert deze cursus ook in Oldebroek en Nijkerk. Kijk voor meer informatie.
 3. Dijken in het groen
  Het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ wil het groene karakter langs het dijktracé Hagestein – Opheusden versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter. Het beplantingsproject biedt de mogelijkheid voor aanplant van zowel grotere landschappelijke terreinen als woonerven. Dijken in het Groen is een samenwerkingsproject van de gemeenten in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren. Kijk hier voor meer informatie.
 4. Biodiversiteitsproject BIJ BEWUST BETUWE
  In de winter van 2017 is de campagne BIJ BEWUST BETUWE gestart. Het doel is mensen meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van de bij. Op 31 maart vindt een groot symposium plaats met diverse sprekers. De middag wordt afgesloten met ondertekening van de Bij Bewust Betuwe intentie-verklaring door de zeven gemeenten van de West-Betuwe, het Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland en SLG. Het doel van intentie-verklaring is het verbeteren van de leefomgeving van de bij. In de campagne wordt een uitvoeringsprogramma opgezet waarin een aantal concrete acties wordt geformuleerd. De acties zijn gericht op gemeenten, bewoners en scholen. BIJ BEWUST BETUWE is een initiatief van de imkerverenigingen Eck en Wiel e.o. en West Betuwe, ondersteund door SLG en Rabobank West Betuwe.BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
 5. Levend Landschap Kerk Avezaath
  Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk (dorpswerkgroep) van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt. Dit Levend Landschap proces loopt in het voorjaar van 2016 af. Lees meer over Levend Landschap
 6. Levend Landschap Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij
  Zie hierboven voor de werkwijze. Eind 2015 is er gestart met het Levend Landschap proces in Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij.
 7. Levend Landschap Lienden, Lingemeer en Ommeren
  Zie hierboven voor de werkwijze. Dit Levend Landschap proces loopt in het voorjaar van 2016 af.
 8. Beplantingsproject Lienden, Lingemeer en Ommeren
  Samen met de werkgroep Levend Landschap Lienden, Lingemeer en Ommeren willen we inwoners van het buitengebied graag informeren over de mogelijkheden om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als singels, houtwallen, boomgaardjes en poelen worden aangelegd. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap rondom Lienden, Lingemeer en Ommeren maar ook flora en fauna profiteren hier volop van.

Wordt verwacht

 1. Beplantingsproject Levend Landschap Buren
  Eén van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Naar verwachting wordt er in de loop van 2016 gestart met de uitvoering. Hou de lokale dag- en weekbladen in de gaten voor de aankondiging. Zie voor de werkwijze Dorpen in het groen. 
 2. Uitbreiding Klompenpadennetwerk
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.
  De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant. Het Klompenpadennetwerk in de gemeente Buren zal de komende jaren worden uitgebreid met nieuwe Klompenpaden.
 3. Levend Landschap in 2 andere deelgebieden
  In nog 2 andere deelgebieden van de gemeente Buren zal het Levend Landschap proces worden opgestart. Zie hierboven voor de werkwijze of lees meer over Levend Landschap

Afgerond

 1. Levend Landschap Buren
  Zie hierboven voor de werkwijze. Dit Levend Landschapsproces is eind 2015 afgerond.
 2. Soorten van het rivierengebied
  Binnen Levend Landschap Buren is een inspirerende brochure ontwikkeld. Hierin is aandacht voor ecologie en karakteristieke vogel- en diersoorten die in het rivierengebied voor komen en hoe u uw erf of tuin aantrekkelijk voor hen kunt maken.  Bekijk de brochure Van blauwe cichorei tot oranjetipje
 3. Klompenpaden Teisterbantpad, Errekomsepad, Engelroderpad en Batouwepad
  Geniet van het buitengebied van de gemeente Buren via een van de Klompenpaden.
  Bekijk het Teisterbantpad
  Bekijk het Errekomsepad
  Bekijk het Engelroderpad
  Bekijk het Batouwepad
 4. Hoogstambrigade de Toeren
  Sinds enkele jaren zijn er in Gelderland een aantal hoogstambrigadhvillaes actief. De leden hebben vaak zelf een hoogstamboomgaard in eigendom. Na een opleiding bij ons gaat een brigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. Ook boomgaard-eigenaren die het onderhoud zelf niet meer kunnen doen en gemeenten doen steeds vaker een beroep op de brigade. De brigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap.
  De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. De Hoogstambrigade de Toeren is ook te vinden op onze overzichtskaart met alle vrijwilligersgroepen in Gelderland.
 5. Werkgroep/aanplant Dorpsgaard Beusichem
  Lees meer….

————————————————————————————————————————————————————————

Vrijwilligerswerk

Vindt u het leuk om samen met anderen buiten in het landschap aan de slag te gaan?  Er zijn ruim 240 vrijwilligersgroepen bij ons aangesloten, dus de kans is groot dat er in uw omgeving ook een groep actief is. Benieuwd welke groepen dat zijn en wat zij doen? Neem een kijkje op de kaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen.

Erfadvies en inspiratieBij

Wilt u meer weten over het landschap waar in u woont en hoe u zelf uw erf aantrekkelijk(er) kunt maken voor dieren en planten? Neem dan een kijkje onder ‘uw erf’. Daar vindt u ook informatie over het aanplanten en onderhouden van bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, hagen, solitaire bomen, bosjes en poelen.
Via korte en praktische filmpjes van Jaap en Lex wordt u stap voor stap verteld hoe u het beste kunt aanplanten en snoeien.

Nieuwsmail: Landschapsnieuws

Voor iedereen die betrokken is bij het landschap en geïnteresseerd is in onze projecten en activiteiten kan zich abonneren op Landschapsnieuws, onze digitale nieuwsbrief die we 4 keer per jaar versturen. Lees de laatste versie en meld u aan!