Gemeente Brummen

Samen maken we het landschap!

Hieronder vindt u meer informatie over projecten die we momenteel in de gemeente Brummen uitvoeren, net hebben afgesloten of binnenkort gaan opstarten.

Hoe u als bewoner kunt deelnemen aan een project staat hieronder aangegeven.

We hopen u te ontmoeten in het landschap!

Nu in uitvoering

 1. Beplantingsproject wijk Elzenbos
  In de wijk Elzenbos in Brummen staat een beplantingsproject op de agenda. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Houd de lokale media of onze website in de gaten voor actuele informatie.
 2. Brummen in het Groen fase 2
  Als vervolg op Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen en Empe-Tonden in het Groen krijgen bewoners van het gehele buitengebied van de gemeente Brummen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Brummen versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Hier kunt u zich inschrijven voor deelname. In het aanmeldformulier is aangegeven aan welke afmetingen de beplanting minimaal moet voldoen om mee te kunnen doen met het beplantingsproject.
 3. Levend Landschap Empe Tonden
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.
  Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap biedBeeldmerkLevendLandschap_RGB_defen we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar echt concrete uitvoering.
  Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk (dorpswerkgroep) van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt. Dit Levend Landschap proces is gestart in het najaar van 2015 en loopt door tot de zomer 2018. Hou de lokale media in de gaten voor nieuwsberichten. Lees meer over Levend Landschap
 4. Levend Landschap Oeken Voorstonden Broek
  Zie hierboven voor de werkwijze of lees meer over Levend Landschap
  Levend Landschap Oeken Voorstonden Broek is gestart in het voorjaar van 2016.

Wordt verwacht

 1. Oprichting Hoogstambrigade Brummen
  In de gemeente Brummen wordt er gewerkt aan de oprichting van een Hoogstambrigade. De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie.
 2. Beplantingsproject Cortenoever
  In Cortenoever staat een beplantingsproject op de agenda. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Houd de lokale media of onze website in de gaten voor actuele informatie.

Afgerond

 1. Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen (fase 1)
  Oeken Voorstonden Broek in het Groen is gestart in het voorjaar van 2016. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. In november 2016 zijn de bomen en struiken door de deelnemers geplant.
 2. Empe-Tonden in het Groen (fase 1)
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Empe Tonden in het Groen is gestart in het voorjaar van 2016. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. In november 2016 zijn de bomen en struiken door de deelnemers geplant.
 3. Oprichting Zaaghoutbrigades: Hakken voor de Haard
  De gemeente Brummen is een groene gemeente met veel landgoederen, bossen en een nog relatief kleinschalig landschap. Veel landschapselementen zoals bosjes, houtwallen en singels hebben regulier beheer nodig om niet in kwaliteit achteruit te gaan. Tegelijkertijd is er bij houtkachelbezitters een vraag naar haardhout. Er zijn twee Zaaghoutbrigades opgericht, één in Eerbeek en  in Brummen. De 20 vrijwilligers krijgen bij IPC Groene Ruimte een training in het gebruik van motorkettingzagen en veilig werken en daarnaast zal hun eigen materiaal gekeurd worden.
 4. Realisatie grote landschapsopgaven
  We boden bewoners met veel eigen terrein de mogelijkheid hun gronden landschappelijk in te richten zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 5. Landschappelijke erfbeplanting
  Langs het fietspad in Cortenoever werden 7 erfbeplantingsplannen door ons opgesteld.
 6. logo_poelenwerkgroep_brummenPoelenwerkgroep Brummen
  In september 2010 is door een enthousiaste groep vrijwilligers en poeleigenaren een “poelen”cursus gevolgd die door ons werd verzorgd in opdracht van de gemeente Brummen en de provincie Gelderland.
  Hieruit is in juni 2011 de Poelenwerkgroep Brummen ontstaan. Lees meer over de vrijwilligersgroep op hun eigen website…
 7. Buitenplaatswerkgroepen
  In de gemeente Brummen zijn er 2 Buitenplaatswerkgroepen opgericht: Buitenplaatswerkgroep Brummen en Buitenplaatswerkgroep Voorstonden. Het organiseren van het onderhoud van particuliere landgoederen is een grote uitdaging. Via de oprichting van Buitenplaats- en Landgoedwerkgroepen hopen we een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap op landgoederen te ontwikkelen. Samen met landgoedeigenaren zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het landschapsonderhoud aanpakken.
  Lees meer……..
 8. Klompenpad Leuvenschepad
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over de Klompenpaden.
  Bekijk het Leuvenschepad

————————————————————————————————————————————————————————

Vrijwilligerswerk

Vindt u het leuk om samen met anderen buiten in het landschap aan de slag te gaan?  Er zijn ruim 240 vrijwilligersgroepen bij ons aangesloten, dus de kans is groot dat er in uw omgeving ook een groep actief is. Benieuwd welke groepen dat zijn en wat zij doen? Neem een kijkje op de kaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen.

Erfadvies en inspiratieBij

Wilt u meer weten over het landschap waar in u woont en hoe u zelf uw erf aantrekkelijk(er) kunt maken voor dieren en planten? Neem dan een kijkje onder ‘uw erf’. Daar vindt u ook informatie over het aanplanten en onderhouden van bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, hagen, solitaire bomen, bosjes en poelen.
Via korte en praktische filmpjes van Jaap en Lex wordt u stap voor stap verteld hoe u het beste kunt aanplanten en snoeien.

Nieuwsmail: Landschapsnieuws

Voor iedereen die betrokken is bij het landschap en geïnteresseerd is in onze projecten en activiteiten kan zich abonneren op Landschapsnieuws, onze digitale nieuwsbrief die we 4 keer per jaar versturen. Lees de laatste versie en meld u aan!