Gemeente Barneveld

Samen maken we het landschap!

Hieronder vindt u meer informatie over projecten die we momenteel in de gemeente Barneveld uitvoeren, net hebben afgesloten of binnenkort gaan opstarten.

Hoe u als bewoner kunt deelnemen aan een project staat hieronder aangegeven.

We hopen u te ontmoeten in het landschap!

In uitvoering

 1. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschapsproces De Glind
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.
  Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar echt concrete uitvoering.
  Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk (dorpswerkgroep) van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt. Houd de lokale media in de gaten voor nieuwsberichten.
  Lees meer over Levend Landschap
 2. Dorpen in het groen De Glind
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Houd de lokale media in de gaten voor nieuwsberichten. Lees meer over dorpen in het groen.
 3. Oprichting landschapsbeheergroep De Glind
  Onder de beheergroepen verstaan we de groepen vrijwilligers die vaak op een (zaterdag)ochtend in een ‘eigen’ gebied aan de slag gaan met knotten, snoeien, zagen en planten. Deze gebieden kunnen in eigendom zijn van de gemeente, waterschap, natuurorganisatie, agrariër of particulier. Soms is het gebied ook geadopteerd of overgenomen door de groep.
  De werkdag start met koffie en een instructie en eindigt met een kop dampende soep. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Afgerond

 1. Beleidsuitvoering en subsidieaanvraag
  We hebben de gemeente Barneveld ondersteund met beleidsadvies en het voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten.
 2. Brochure Barneveld
  We hebben in opdracht van de gemeente Barneveld een erfbeplantingsbrochure gemaakt voor bewoners in het buitengebied van Barneveld. Kijk hier voor meer informatie.
 3. Klompenpaden Terbroeksepad, Glindhorsterpad, Paradijspad en Griezeveensepad.
  De gemeente Barneveld is een echte Klompenpad-gemeente! Geniet van het mooie buitengebied via een van de afwisselende Klompenpaden.
  Bekijk het Terbroeksepad
  Bekijk het Glindhorsterpad
  Bekijk het Paradijspad
  Bekijk het Griezeveensepad
 4. Dorpen in het Groen projecten: Stroe, Kootwijkerbroek en TerbrLogo_DorpenihGroenoek
  Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Vanaf de start van het project tot en met de feestelijke plantdag begeleiden we het proces binnen het dorp of de buurtschap. Lees meer….
 5. Voorthuizen in het Groen
  Onder de noemer ‘Voorthuizen in het Groen’ hebben we met de gemeente Barneveld en Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen een erfbeplantingsproject uitgevoerd voor bewoners in het buitengebied van Voorthuizen. Het doel was de erven in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen.
  Door aanplant van streekeigen soorten kan een erf weer aantrekkelijk worden voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Ook LTO afdeling Barneveld ondersteunt deze beplantingsactie waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Voorthuizen versterkt wordt.
  Het project ‘Voorthuizen in het Groen’ is mede gefinancierd vanuit het project Natuur en Landschap van de regio Food Valley. Op 28 november 2015 hebben bijna 30 bewoners uit Voorthuizen ruim 12.000 struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ook nog eens ruim 100 knotbomen, 120 laanbomen en 130 hoogstamfruitbomen op hun terrein geplant.
  Lees meer over de aanpak van Dorpen in het Groen
 6. Klompenpad Griezeveensepad
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.
  De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant.
  Het Griezeveensepad is in december 2015 geopend.

————————————————————————————————————————————————————————

Vrijwilligerswerk

Vindt u het leuk om samen met anderen buiten in het landschap aan de slag te gaan?  Er zijn ruim 240 vrijwilligersgroepen bij ons aangesloten, dus de kans is groot dat er in uw omgeving ook een groep actief is. Benieuwd welke groepen dat zijn en wat zij doen? Neem een kijkje op de kaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen.

Erfadvies en inspiratieBij

Wilt u meer weten over het landschap waar in u woont en hoe u zelf uw erf aantrekkelijk(er) kunt maken voor dieren en planten? Neem dan een kijkje onder ‘uw erf’. Daar vindt u ook informatie over het aanplanten en onderhouden van bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, hagen, solitaire bomen, bosjes en poelen.
Via korte en praktische filmpjes van Jaap en Lex wordt u stap voor stap verteld hoe u het beste kunt aanplanten en snoeien.

Nieuwsmail: Landschapsnieuws

Voor iedereen die betrokken is bij het landschap en geïnteresseerd is in onze projecten en activiteiten kan zich abonneren op Landschapsnieuws, onze digitale nieuwsbrief die we 4 keer per jaar versturen. Lees de laatste versie en meld u aan!