Evenementen

Datum/Tijd Evenement
21 april 2017 - 19 mei 2017
00:00
Cursus weidevogels tellen en beschermen Nijkerk
29 april 2017 - 27 mei 2017
00:00
Cursus weidevogels tellen en beschermen Randmeerkust
10 mei 2017
19:30
Startavond Renkumse duizendknoopbrigade
Ontmoetingskerk, Doorwerth
10 mei 2017
19:30
Uitwerkavond Levend Landschap Loo
De Dorpsnoot, Loo
13 mei 2017
10:15
Opening Plaggenstekerspad in Hoenderloo
Activiteiten Restaurant De Krim, Hoenderloo
15 juli 2017
00:00
Cursus maaien met de zeis
22 juli 2017
00:00
Cursus maaien met de zeis
7 oktober 2017
Hele dag
Coördinatorenbijeenkomst 2017