Mooi Wageningen

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag.

Wilt u meer informatie over deze werkgroep landschapsbeheer en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator.

Naam: Dhr. B. Schaap
Email: Dhr. B. Schaap

De groep is werkzaam in de gemeente Wageningen.

 

Kijk ook eens op: