De tuin van Sjef

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag.

Wilt u meer informatie over de vrijwilligersgroep De tuin van Sjef en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator.

Naam: Mevr. T. SchenninK
Email: Mevr. T. Schennink

De groep is werkzaam in de gemeente Rheden.
U kunt ook de website bezoeken

Kijk ook eens op: